Welke nieuwe subsidieregelingen zijn er deze zomer bijgekomen?

strand-1.jpg (1)

Welke nieuwe subsidieregelingen zijn er deze zomer bijgekomen?

BLOG – Zomerreces of niet, in subsidieland staat de motor nagenoeg nooit stil. Dus ook het introduceren van nieuwe (subsidie)regelingen gaat gewoon door. Regelingen gericht op innovatie, milieu, onderwijs, zorg en welzijn. Op nationaal, provinciaal, regionaal en Europees niveau. De overheden zitten niet stil.

Hieronder een kleine selectie van enkele deze zomer – toen u misschien wel op het strand liep – gepubliceerde nieuwe regelingen.

Vier regelingen voor innovatief mkb Noord-Nederland
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in juli liefst vier nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd met betrekking tot kansrijke innovaties in het mkb. Het betreft de Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie C 2017 MKB, de Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie D 2017 MKB, de Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie C 2017, ronde 2 en de Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie D 2017, ronde 2.

Uitvoeringsregelingen Tender Valorisatie C en D 2017 MKB
De Uitvoeringsregelingen Tender Valorisatie C en D 2017 MKB hebben tot doel dat mkb-bedrijven tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen is dat de Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie D 2017 MKB zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

Subsidie is beschikbaar voor R&D samenwerkingsprojecten die passen binnen minimaal één van de programma’s of plannen van de Mkb-Innovatiestimulering Topsectoren, ook wel MIT-regeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per project. Voor de Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie C is een subsidieplafond van € 2,5 miljoen beschikbaar en voor de D-variant € 1,5 miljoen. Aanvragen kunnen tot en met 7 september 2017 worden ingediend.

Uitvoeringsregelingen OP EFRO Tender Valorisatie C en D 2017, ronde 2
Het doel van beide regelingen is dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen is dat de Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie D 2017 zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

Subsidie is beschikbaar voor innovatietrajecten, gericht op ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten, en het testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op valorisatie van nieuwe technieken, indien het testen een logisch onderdeel is van een innovatietraject.

De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000 en een maximum van € 1 miljoen per project. Voor Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie C is een subsidieplafond van € 2,5 miljoen beschikbaar en voor de D-variant € 1,5 miljoen. Aanvragen kunnen tot en met 7 september 2017 worden ingediend.

Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit
Met deze nieuwe faciliteit wil het ministerie van Economische Zaken (EZ) bijdragen aan het realiseren van de ambities inzake de energietransitie, door de inzet van gebundelde expertise en het verstrekken van risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen. In totaal is er een budget van € 40 miljoen beschikbaar.

Voor de financieringen verstrekt op basis van deze regeling kan (in de pilotfase) maximaal € 80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt. De regeling levert een bijdrage aan het risicodragend vermogen (in de vorm van een achtergestelde lening). De garantie is maximaal 80% van deze achtergestelde lening. De garantie kan worden verstrekt voor achtergestelde leningen van minimaal € 750.000 en maximaal € 25 miljoen per project. De leningen en garanties verstrekt met toepassing van deze regeling hebben een looptijd van maximaal vijftien jaar.

Garantstellingen kunnen ook worden verstrekt voor leningen voor ondernemingen die gevestigd zijn op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.

Luchthavenfonds Lelystad Airport
Het nieuwe Luchthavenfonds stimuleert duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven van Lelystad. Het fonds steunt projecten die passen binnen één van de volgende thema’s: klimaatvriendelijke luchtvaart, grondstofschaarste, omgeving en geluid, duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit.

De hoogte van de bijdrage verschilt per geval. Het subsidieplafond is € 1,85 miljoen voor een periode van drie jaar.

Zeeuwse regeling voor kennis- en innovatienetwerken
Met deze nieuwe regeling wil de provincie Zeeland de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers verbeteren, en de samenwerking binnen de Zeeuwse kernsectoren (havens en logistiek, water en energie, agro en food, zorg, toerisme) ondersteunen.

Subsidie wordt verleend voor de versterking van het organiserend vermogen van een kennis- en innovatienetwerk.

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 15.000 voor een netwerk in de pioniersfase, € 50.000 voor een netwerk in de groeifase, en € 50.000 voor een netwerk in de volwassenfase. Het subsidieplafond is € 220.000. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2017 worden ingediend.

Interesse?
Neem gerust contact met ons op om te kijken of één van bovengenoemde of misschien wel andere (subsidie)regelingen interessant voor u kunnen zijn.

Lees ook onze eerdere blogs Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 1) en Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 2).

Gepubliceerd op 22-08-2017