WBSO-realisatiemelding: voorkom deze veel gemaakte fouten!

goed-fout.jpg (2)

WBSO-realisatiemelding: voorkom deze veel gemaakte fouten!

BLOG - Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet u jaarlijks vóór 1 april de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bij deze zogeheten realisatiemeldingen kunnen echter de nodige fouten worden gemaakt, waardoor men subsidie misloopt of subsidie claimt die achteraf weer terugbetaald moet worden. Wat zijn de meest gemaakte fouten?

De volgende zaken zien wij in de praktijk zeer regelmatig misgaan:

  • het schrijven van uren op projecten die in die periode nog niet aangevraagd zijn of niet meer aangevraagd zijn;
  • het schrijven van uren die niet als WBSO kwalificeren (zoals administratie, marketing, sales et cetera);
  • het niet schrijven van uren van personen die wél als WBSO kwalificeren. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een prototype door productiemedewerkers die organisatorisch buiten de R&D-afdeling vallen;
  • Burgerservicenummers (BSN-nummers) die niet kloppen bij de BSN-melding. Bijvoorbeeld van medewerkers die niet op de eigen loonlijst staan maar op die van een holding, of van medewerkers die ingehuurd/gedetacheerd worden;
  • het verkeerd schuiven met uren/kosten tussen periodes.

Let er dus goed op dat u niet de mist ingaat met uw realisatiemelding!

Twijfelt u? Vindsubsidies helpt u uiteraard graag bij het correct melden van uw S&O-uren, zodat u het maximale uit de WBSO haalt. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bezoek voor meer informatie onze WBSO pagina.

Gepubliceerd op 04-02-2022