‘WANTED: hulp bij subsidies’, het Vindsubsidies partnerprogramma biedt uitkomst

wanted.png (1)

‘WANTED: hulp bij subsidies’, het Vindsubsidies partnerprogramma biedt uitkomst

BLOG - In de financiële wereld is in groeiende mate behoefte aan verbreding van het dienstenpakket. Financieel advies op één gebied, of enkel een samenstel- of controlepraktijk, volstaat vaak niet meer om klanten en relaties optimaal te kunnen bedienen. Die willen een overzicht van de complete financieringsmix. Veel financiële adviesbureaus, banken en accountantskantoren zijn daarom ook op zoek naar meer informatie over subsidiemogelijkheden voor hun klanten. Vindsubsidies springt daarop in met een partnerprogramma. Commercieel manager van Vindsubsidies Auke ten Bokum: ,,Onze partners kiezen zelf met welke producten van Vindsubsidies zij hun kennis en diensten op subsidiegebied willen uitbreiden zodat zij nooit meer ‘nee’ hoeven te verkopen aan hun klanten.’’

Subsidie was lange tijd een vies woord wanneer het om externe financiering ging. Maar deze trend is veranderd. Steeds meer organisaties en bedrijven realiseren zich dat subsidies een prachtige financiële steun in de rug zijn bij het mogelijk maken van hun innovatieve en ambitieuze doelen. De financiële dienstverlening springt daar op in en wil haar klanten in deze behoefte voorzien. ,,Steeds meer accountantskantoren sluiten zich aan bij ons partnerprogramma, maar de Rabo Subsidiewijzer en onze gemeentelijke subsidieloketten zijn ook voorbeelden van partnerdiensten’’, aldus Ten Bokum. Hoe beantwoordt u aan de subsidievraag van uw klanten?

Ten Bokum: ,,Het is voor financiële advieskantoren goed te realiseren dat subsidies een middel zijn voor klanten om hun bedrijfsdoelen beter te realiseren. Een sociaal of procesmatig verbetertraject, een duurzame investering of een innovatieve ontwikkeling; wanneer deze aansluit bij doelen van onze overheid dan is er vaak een subsidieregeling aan te koppelen. Subsidiedienstverlening is daarom een zinvolle aanvulling voor financiële adviesbureaus.’’

Subsidies zijn geen gratis geld
Ten Bokum waarschuwt voor het feit dat er vaak ‘te gemakkelijk’ over subsidies wordt gedacht. ,,Het is geen gratis geld. Wanneer een subsidie is beschikt, houdt dat in dat de subsidieontvanger zich moet houden aan bepaalde rechten en plichten. Onder meer het bijhouden van een projectadministratie en het inzichtelijk maken van de resultaten van en project. Wij horen van onze partners dat hun klanten ook advies, of capaciteit, op dit gebied wensen.’’

Welke subsidie matcht met uw klanten en hun projecten?
Ook het vinden van een passende subsidie kan voor een organisatie of projectleider een hele uitdaging zijn. Welke regelingen zijn er voor een investering of project? En welke zijn haalbaar? ,,Een kleiner bedrijf zonder samenwerkingspartners en internationale ambities heeft niets te zoeken in een Europees subsidiegebied. Bovendien zijn Europese subsidies wel de grootste potten met geld, maar betekent het vaak ook een langdurig ingewikkeld aanvraagtraject met een lage slaagkans. En op landelijk niveau zijn er ook regelingen die grote subsidiebedragen beschikbaar stellen, en veel toegankelijker zijn.’’

Stapelen van subsidies
,,Onze partners krijgen ook veel vragen over het stapelen van subsidies’’, vertelt Ten Bokum. ,,Dit is in veel gevallen mogelijk maar wel aan bepaalde regels gebonden. Wij adviseren onze partners en hun klanten hoe zij zo optimaal mogelijk profijt kunnen hebben van een regeling.’’

Partnerprogramma
Via het Partnerprogramma ondersteunt Vindsubsidies haar partners bij het beantwoorden van allerlei subsidievragen van hun klanten. ,,Dit kan op verschillende manieren. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de adviseurs en accountmanagers van onze klanten kansen op het gebied van subsidies kunnen signaleren. Dit kunnen wij realiseren door deze adviseurs en accountmanagers te trainen, maar kan ook via een abonnement op onze subsidiedatabase met duizenden Europese, landelijke en regionale subsidies, fiscale regelingen en fondsen. Door middel van subsidieloketten die onze relaties op hun eigen website plaatsen realiseren we inbound leads voor onze partners. Op de achtergrond staan onze adviseurs klaar om deze bedrijven, organisaties of hun adviseurs verder te helpen. Dit gaat zo ver als onze partners wensen. Van het beantwoorden van individuele vragen voor partners die zelf de subsidieaanvragen doen tot het begeleiden van complete subsidietrajecten voor de klant van onze partner. De behoefte van een bank of accountantskantoor kan sterk verschillen. In principe is alles mogelijk’’, aldus Ten Bokum.

Belangstelling? Kijk eens op www.vindsubsidiesvooruwklanten.nl, of neem rechtstreeks contact met ons op.

 

Gepubliceerd op 12-10-2017