Voucherregeling MKB Fryslân 2020 nu ook voor scholing personeel

Voucherregeling MKB Fryslân 2020 Nu Ook Voor Scholing Personeel

Friese mkb-ondernemers kunnen de Voucherregeling MKB Fryslân 2020 (MKBFR) vanaf 3 april 2020 ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De regeling wordt hiertoe verruimd, zo meldt de provincie Friesland.

Juist nu investeren in personeel

"We willen ondernemers stimuleren om, waar dat kan, juist nu te investeren in hun personeel. Deze crisis kan het moment zijn om personeel om- of bij te scholen. De MKB-Voucherregeling komt ondernemers hierin tegemoet. Wij vergoeden de helft van de opleidingskosten, tot een maximum subsidiebedrag van € 2500", aldus Gedeputeerde Sander de Rouwe in een toelichting.

Stimuleren ondernemingsactiviteiten 

De regeling – die wordt uitgevoerd door het SNN – heeft als doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren. Het was al mogelijk om als ondernemer zelf voor een opleiding gebruik te maken van de regeling, en voortaan geldt dat ook voor personeel. In het kalenderjaar 2020 is in totaal € 850.194 beschikbaar voor de regeling. Van dit bedrag is € 300.000 beschikbaar voor strategische personeelsontwikkeling, waaronder ook opleiding van personeel.

De voucherregeling kan na de verruiming gebruikt worden voor bijvoorbeeld het omscholen van medewerkers zodat zij de juiste vaardigheden hebben om in een ander productieproces mee te kunnen draaien, of het bijscholen van medewerkers die door een terugloop van orders nu minder werk te doen hebben. De verruiming moet overigens nog wel officieel gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad.

Gepubliceerd op 31-03-2020