Verlengde termijn vaststellingsaanvraag kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

pexels-anna-shvets-4225880.jpg

Verlengde termijn vaststellingsaanvraag kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Het Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 is gepubliceerd. Met dit besluit wordt een aanvullende vrijstelling gegeven van de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling in het kader van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 (KPZ19). Dit in verband met de grote gevolgen van de uitzonderlijke uitbraak van het coronavirus COVID-19.
 
Een deel van de betrokken subsidieontvangers is als gevolg van de coronacrisis niet in staat gebleken de aanvraag tot vaststelling voor 1 oktober 2020 in te dienen. Op grond van het nu gepubliceerde besluit is het toegestaan de aanvraag later, maar vóór 1 januari 2021 in te dienen.
Over de regeling
Doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 is zorginstellingen te stimuleren de benodigde investeringen in personeel te realiseren, zodat het personeel in staat is om ook in de toekomst de zorgverlening adequaat te kunnen blijven leveren.
Gepubliceerd op 16-10-2020