Verhoging plafond regeling Seed capital technostarters

success-4165306_1280.jpg

Verhoging plafond regeling Seed capital technostarters

Het plafond voor 2020 de regeling Seed capital technostarters (SCT) is verhoogd. De regeling was opengesteld van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020. Omdat de vraag bij de gebruikers van deze regeling (mede vanwege de coronacrisis) groter was dan verwacht, is het subsidieplafond opgehoogd van € 22 miljoen naar € 32 miljoen.

Over de regeling

Het doel van de regeling Seed capital technostarters is het zodanig stimuleren en mobiliseren van de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt dat technostarters in hun kapitaalbehoefte kunnen voorzien en zo hun overlevings- en (door)groeikansen worden vergroot.
Gepubliceerd op 28-04-2020