‘Veel subsidieprogramma’s financieren R&D projecten rond healthy ageing’

social-media-blog-tim-nieuw.png (1)

‘Veel subsidieprogramma’s financieren R&D projecten rond healthy ageing’

Nederland vergrijst. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verdubbelt het aantal 75-plussers zelfs naar 2.6 miljoen in 2040. Aandoeningen zoals osteoporose, Alzheimer en hart- en vaatziekten krijgen hierdoor steeds meer aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat onze ouderen gezond ouder kunnen worden? Tim Lage Venterink, senior consultant en teamleider NL en Life Science & Health bij Vindsubsidies ondersteunt bedrijven en samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met healthy ageing bij het vinden van subsidie.

,,Juist omdat dit thema nationale en internationale onderzoeksorganisaties en innovatieve bedrijven zo bezighoudt, zijn er veel subsidieprogramma’s die deze projecten financieren’’, aldus Lage Venterink.

,,Healthy ageing is een onderwerp dat een hoofdrol speelt in vele nationale en internationale onderzoeksagenda’s en beleidsdocumenten. De vergrijzing vormt binnen de Europese Unie een enorme maatschappelijke en daarmee ook politieke uitdaging. Onderzoekers en beleidsmakers breken hun hoofd hoe de negatieve effecten van de vergrijzing kunnen worden opgevangen. Ondertussen nemen deze problemen hand over hand toe en zijn de kosten die zijn gemoeid met het bestrijden van de gevolgen enorm’’, zegt Lage Venterink. Hij wijst op een recentelijk verschenen rapport van de internationale koepelorganisatie SAPEA ‘Transforming of the future of ageing’. ,,Hierin worden verschillende uitdagingen en kansen als gevolg van een vergrijzende bevolking benoemd. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport beperken zich grotendeels tot het ontwikkelen van beleid dat healthy ageing ondersteunt en geeft aan op welke aspecten nog (fundamentele) kennis ontbreekt om tot oplossingen te komen’’.

Vraagstukken over healthy ageing betreffen vaak biologische proces

Een aantal grote fundamentele vraagstukken met betrekking tot healthy ageing hebben betrekking op het begrijpen van de biologische processen van het ouder worden. Lage Venterink: ,,Het verkrijgen van meer inzicht in deze processen, zal er logischerwijs aan bijdragen dat in de toekomst meer mensen op een gezonde manier een hoge leeftijd kunnen bereiken. Onderzoeken naar deze biologische processen en hoe de resultaten daarvan kunnen worden ingezet om tot verbetering te komen, krijgen daarom veel prioriteit binnen wetenschappelijke nationale en internationale financieringsprogramma’s’’.

Ondersteuning voor onderzoek rond healthy ageing in Nederland

,,Ook in Nederland wordt veel fundamenteel onderzoek verricht op het gebied van gezond ouder worden. Vanuit diverse organisaties worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor fundamenteel onderzoek. Een van de meest bekende organisaties daarvan is ZonMw. ZonMw biedt onder meer financieringsmogelijkheden voor onderzoek rond healthy ageing van uit het programma Vitaliteit & Levensloop. Naast dergelijke subsidieprogramma’s kunnen onderzoekers natuurlijk ook een beroep doen op individuele beurzen, waaronder Rubicon’’, licht Lage Venterink toe.

Subsidie voor praktische oplossingen uit het bedrijfsleven

De actualiteit vraagt echter niet alleen om fundamenteel onderzoek, stelt Lage Venterink. ,,Fundamenteel onderzoek kost veel tijd en biedt geen korte termijn-oplossing voor ouderen die nu staan voor de uitdaging om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Juist voor de directe praktische oplossingen voor deze uitdagingen wordt ook het Nederlandse (MKB) bedrijfsleven gevraagd om producten en diensten te ontwikkelen die ‘homecare and self management’ faciliteren’’.
Bedrijven kunnen hiervoor vanuit verschillende subsidieprogramma’s subsidie aanvragen, waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de regeling MKb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). ,,En in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de Topsector Life Sciences wordt binnen de thema’s ‘Thuiszorg & Zelf-Management’ en ‘Health technology assessments, individueel functioneren en kwaliteit van leven’ ook gevraagd om praktische oplossingen. Goede voorbeelden van R&D-projecten waarin praktijk gedreven oplossingen worden ontwikkeld zijn SMOVE en 'Smart & Safe Mobility voor Parkinson patiënten', gefinancierd vanuit de MIT.''

Ing. Tim Lage Venterink combineert vakinhoudelijke en bedrijfskundige kennis

Tim is teamleider en senior consultant bij Vindsubsidies en gespecialiseerd in de sectoren Chemie en Life Science & Health. Op dit moment geeft hij leiding aan een team van consultants die zich bezig houden met aanvragen van subsidies voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in het domein Life Sciences & Health. Tim combineert vakinhoudelijke kennis (HBO, Biochemie) met bedrijfskundige kennis (HBO, Bedrijfskunde). De uitdaging voor Tim is om opdrachtgevers te helpen bij het ontwikkelen van en financieren van innovatieve projecten die gericht zijn op marktintroductie en zo impact kunnen realiseren. De combinatie van vakkennis en een ervaring met de ontwikkeling van business cases maakt Tim een waardevolle sparringpartner voor opdrachtgevers, specifiek in deze fase van projectontwikkeling. Bedrijven en onderzoeksinstellingen die meer willen weten over de mogelijkheden om projecten op het gebied van healthy ageing te financieren, kunnen vrijblijvend contact opnemen met onze LSH-specialisten.

Gepubliceerd op 21-08-2019