Vanaf 8 april subsidie aanvragen voor advies op het gebied van HRM, gezond en veilig werken

di-volledig.jpg (1)

Vanaf 8 april subsidie aanvragen voor advies op het gebied van HRM, gezond en veilig werken


Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor externe adviestrajecten gericht op de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Je kunt deze trajecten financieren met een subsidie van 50%. De maximale bijdrage is € 12.500. De volgende aanvraagronde loopt van 8 tot en met 12 april.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • HRM-advies (o.a. competenties, functieprofielen)
  • Veilig en gezond werken (bewustwording)
  • Loopbaanontwikkeling en leercultuur
  • Interne mobiliteit
  • Coaching
  • Verbetering inrichting van het werk in relatie tot stressreductie en werkplezier
  • Onderlinge communicatie en samenwerking
  • Balans tussen werk en privé, arbeidstijdmanagement

Interesse?
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 8 april maar neem nu alvast contact op met onze ESF-consultants, dan bereiden wij je aanvraag voor.

Niet alleen bedrijven die de subsidie aanvragen hebben financieel voordeel van de ESF-regeling, maar indirect όόk de advies- en trainingsbureaus met expertise rond deze thema’s. Een van deze bureaus is FocusXL.

Gepubliceerd op 29-01-2019