Uw WBSO-project ook geschikt voor EFRO-subsidie? Uw fiscale voordeel blijft behouden

geld1-1.jpg (5)

Uw WBSO-project ook geschikt voor EFRO-subsidie? Uw fiscale voordeel blijft behouden

BLOG - Heeft u een WBSO-project dat zou passen binnen een regionaal subsidieonderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)? Dan zit u dit jaar goed! Uw fiscale WBSO-voordeel, hoeft u namelijk niet meer in mindering te brengen op uw EFRO-subsidie. Zo kunt u als het ware twee keer geld ontvangen voor uw innovatieproject.

Voor de Europese Horizon 2020 – regelingen en de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) was het al zo dat deze kunnen worden gecombineerd met de WBSO. Voor de EFRO is dat dit jaar voor het eerst. Weten welke EFRO-openstellingen al bekend zijn? Dan kunt u nu al kijken of u een WBSO-project heeft lopen dat binnen een van de regionale programma’s past. Een EFRO-subsidie kan enkele tonnen euro’s bedragen.

Zo in de eerste maand van 2017 druppelen de eerste EFRO-openstellingen voor de OP’s (operationele programma’s) van de regio’s Oost, Noord, Zuid en West binnen. De eerste EFRO-tenders die bij ons bekend zijn (en wellicht matchable met uw WBSO-project):

 • Oost: smart industrie en circulaire economie
  In de regio Oost start 1 maart de aanvraagperiode voor de onderdelen Proeftuinen en Clusternetwerken. Voor grote R&D-projecten ligt de sluiting van aanvraagperiode voor de thema’s smart industrie en circulaire economie in mei en juni, voor EFRO-MIT begin september en Algemene Innovatie begin oktober. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten. Wanneer een project zich richt op smart industrie of circulaire economie is dit zelfs 50%.
 • Zuid: geld voor innovatie binnen topsectoren en koolstofarme economie
  OP Zuid heeft tot 1 maart van dit jaar de prioriteiten ‘Innovatiebevordering binnen de topsectoren’ (voorkeur voor cross-over projecten) en ‘Koolstofarme economie’ opengesteld voor het indienen van een aanvraag. Subsidie is 35% van de subsidiabele kosten.
 • West: Amsterdamse onderdeel open
  In de regio West gaat binnenkort het onderdeel voor de metropoolregio Amsterdam open. Van 1 februari tot en met 30 april 2017 kunnen bedrijven en kennisinstellingen in Amsterdam subsidie aanvragen voor projecten die innovatie bevorderen. Het budget voor deze aanvraagperiode bedraagt € 8 miljoen.
 • Noord: VIA, KEI, Proeftuinen en Valorisatie
  In de noordelijke provincies kan tot oktober 2017 EFRO-geld voor worden aangevraagd voor de onderdelen proeftuinen C (gericht op algemene innovatieclusters) en D (gericht op innovatie en co2-reductie). De subsidie bedraagt maximaal 45% van de kosten. En tot eind maart kan er een aanvraag worden ingediend voor de Tender Valorisatie voor algemene innovatie en projecten gericht op duurzaamheid.
  Verder staat ook de regeling Versneller Innovatieve Ambities open. Aanvragen kan tot het eind van het jaar. Subsidie is hier ook maximaal 45% van de subsidiabele kosten voor projecten op het gebied van valorisatie, innovatie en een koolstofarme economie. Tot slot kan er worden aangevraagd vanuit de regeling Kennis en Innovatie (KEI). Ook deze wordt vanuit de EFRO gefinancierd. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het inkopen van externe kennis voor hun innovatieproject. Subsidie kan oplopen tot € 200.000.

Toets u WBSO project voor meer subsidie
Wanneer u een mooi WBSO-project heeft lopen is het dus interessant te toetsen of uw project ook past binnen de EFRO, MIT of Horizon 2020, waarbij het in het laatste geval wel om een heel ambitieuze internationale innovatie moet gaan.

Hulp nodig?
Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen en houden wij u dit jaar op de hoogte van alle EFRO-, MIT-en Horizon 2020 (MKB) - openstellingen. Neem gerust contact met ons op.

Tim Lage Venterink, teamleider NL Vindsubsidies

Gepubliceerd op 20-01-2017