U bent een start-up op zoek naar geld? De wereld is groter dan enkel subsidies

financieringsblog-1.jpg (1)

U bent een start-up op zoek naar geld? De wereld is groter dan enkel subsidies

BLOG - Steeds meer subsidieprogramma’s op nationaal en Europees niveau richten zich op start-ups. Toch biedt subsidie niet altijd een uitkomst wanneer u als innovatieve nieuwkomer op de markt op zoek bent naar geld. Veel basisvoorwaarden van subsidies kunnen namelijk beperkingen opwerpen, die het voor u als start-up lastig of zelfs onmogelijk maken bepaalde subsidies te benutten. Maar, uw zoektocht naar financiering hoeft niet op te houden wanneer u geen passende subsidie vindt.

Want wanneer u achter uw plan (en onderneming) staat en bereid bent om daarvoor risico te lopen, biedt de overheid namelijk een alternatief met een breed scala aan andere financiële instrumenten.

Beperkingen die uw subsidieavontuur bedreigen
Bij het financieren van een innovatie worden meestal eerst de subsidiemogelijkheden onderzocht. Maar u kunt dan als start-up tegen onder meer de volgende voorwaarden aanlopen die uw subsidieavontuur bedreigen:

  • Bij afronding van het project moet het product nog naar de markt worden gebracht. Dat kost ook nog geld, dat er wellicht (nog) niet is.
  • Bij afwijzing van de subsidie blijft het project op de plank liggen, en is het voortbestaan van uw nieuwe onderneming in gevaar.
  • Uw onderneming kan niet voldoen aan de cofinanciering die bij de meeste subsidies vereist is.

Wij zijn vaak betrokken bij innovatieve start-ups met waanzinnig goede initiatieven maar met onvoldoende middelen om een organisatie op te tuigen. Zij komen hierdoor dan ook niet in aanmerking voor de broodnodige subsidie om de innovatie uit te voeren met als gevolg dat zo’n veelbelovende start-up vaak weer van het toneel verdwijnt voordat de voorstelling is begonnen. Eeuwig zonde.

Alternatieve financieringsopties
Gelukkig heeft de overheid meer in petto dan alleen de klassieke subsidies. Daar waar banken een terugtrekkende beweging maken en de markt van investeerders ondoorzichtig is, biedt de overheid namelijk tal van mogelijkheden om het gat te vullen van wat zij noemen ‘het marktfalen’.

De overheid participeert, financiert of geeft garantstellingen waarmee realisatie van projecten, start-ups en versnelde groei van het mkb mogelijk wordt gemaakt. Deze instrumenten worden aangeboden door overheden op Europees (EIB), landelijk (RVO), provinciaal (diverse regionale ontwikkelingsmaatschappijen) en zelfs op gemeentelijk niveau. Voor iedere fase van de onderneming zijn er financieringsinstrumenten (variërend van enkele duizenden tot vele miljoenen euro’s) vanuit de overheid beschikbaar.

Overheidsbank Invest NL
De verwachting is zelfs dat de overheid meer gaat inzetten op financiering als alternatief voor subsidieverstrekking. Er zijn al concrete plannen voor een overheidsbank genaamd Invest NL waarin de verschillende financieringsregelingen worden ondergebracht.

Uw financieringsaanvraag: meer dan een enthousiast verhaal
Bij een financieringsaanvraag stelt de overheid zich zakelijk op. Zij zal het financieringsplan op dezelfde wijze beoordelen als een marktpartij. Enkel een enthousiast verhaal is, net als voor veel subsidieaanvragen niet voldoende. Het verschil tussen financiering door de overheid en door marktpartijen, is dat de overheid meer risico kan nemen bij onzekere prognoses en onvoldoende zekerheden.

Vindsubsidies heeft financieringsspecialisten die de wegen kennen, weten hoe ze een succesvolle aanvraag moeten opstellen en die de taal van financiers spreken. Voor onze klanten onderzoeken wij de optimale financieringsmix waar de overheid deel van kan zijn. Daarnaast hebben wij kennis van en toegang tot andere financieringsbronnen.

Vindsubsidies consultant Martijn Croon

Gepubliceerd op 18-07-2017