Tot € 5 miljoen subsidie voor duurzame stedelijke ontwikkelingsprojecten

uia-1.jpg (1)

Tot € 5 miljoen subsidie voor duurzame stedelijke ontwikkelingsprojecten

NIEUWS - Steden en stedelijke regio’s met baanbrekende projecten op het gebied van circulaire economie, stedelijke mobiliteit en de integratie van migranten en vluchtelingen, kunnen later dit jaar en volgend jaar subsidie aanvragen vanuit de derde en vierde call voor Urban Innovative Actions (UIA). De subsidie kan oplopen tot € 5 miljoen per project.

Het UIA-programma is een initiatief van de Europese Unie om duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren.

Europese steden en stedelijke regio’s ervaren veelal dezelfde vraagstukken en uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, migratie, energietransitie en stedelijke armoede. De EU subsidieert via het UIA-programma, onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), experimentele projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen voor deze uitdagingen.

Met de proefprojecten kunnen steden nieuwe innovatieve benaderingen testen en ontdekken waarom iets wel werkt of niet. Projecten moeten een sterke nadruk hebben op lokale samenwerking, waarbij de resultaten meetbaar, duurzaam, opschaalbaar en repliceerbaar zijn voor andere Europese steden.

Onderwerpen per call
Aanvragen voor de eind 2017 te openen derde call moeten zich richten op één van de vier onderstaande onderwerpen:

 • Luchtkwaliteit
 • Klimaatadaptatie
 • Huisvesting
 • Banen en scholing

In de voor 2018 geplande vierde call staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Digitale transitie
 • Stedelijke armoede
 • Circulaire economie of stedelijke mobiliteit
 • Duurzaam gebruik van land en toepassing van natuurlijke grondstoffen.

Bijdrage
De Europese Commissie steunt innovatieve pilotprojecten met een maximale bijdrage van € 5 miljoen per project, met 80% cofinanciering. Binnen uw aanvraag dient u met uw projectpartners een consortium samen te stellen.

Voor wie?
Voor regio’s, steden en gemeenten van meer dan 50.000 inwoners of een samenwerkingsverband van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners (met of zonder juridische status).

Meer informatie
Om steden en relevante partners te informeren over de call, worden in het najaar infosessies en webinars georganiseerd door het secretariaat van het UIA-programma. Maar natuurlijk praten wij u ook graag bij. Ons EU-team is gespecialiseerd in regelingen als de UIA en beschikt over de juiste contacten om u verder te helpen.

Wij waren in de vorige calls betrokken bij drie UIA-aanvragen waarbij wij onze opdrachtgevers hebben ondersteund bij de projectontwikkeling, het samenstellen van projectconsortia en het aanvragen en indienen van deze aanvragen. De drie aanvragen hadden betrekking op:

 • een project in Engeland dat een oplossing wil bieden voor de ecologische schade en bronuitputting veroorzaakt door huishoudelijk plastic afval;
 • een Nederlands project op het gebied van hergebruik van bouw- en sloopafval;
 • een Nederlands project op het gebied van energietransitie in de gebouwde omgeving.

U kunt vanaf eind 2017 een aanvraag indienen. Maar start tijdig met de voorbereiding van uw aanvraag. Wij helpen u graag!

Vindsubsidies consultant Udo van Unen

Gepubliceerd op 30-06-2017