TOGS-regeling weer op enkele punten aangepast

construction-664679_1280.jpg

TOGS-regeling weer op enkele punten aangepast

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) gewijzigd in verband met enkele rechtzettingen voor wat betreft sectoren die niet volledig gedekt bleken door de al in de beleidsregel opgenomen SBI-codes.

Via de TOGS-regeling kunnen specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 netto krijgen om vaste lasten te betalen, zoals de huur van een bedrijfspand. Door de nu gepubliceerde wijziging – die met terugwerkende kracht in werking treedt per 12 juni 2020 – worden de SBI-codes van enkele sectoren toegevoegd aan de bijlage bij de beleidsregel, waardoor ondernemingen uit deze sectoren alsnog in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

De rechtzettingen hebben betrekking op: 

  • vervaardigende ondernemingen met een retailwinkel;
  • supermarkten op campings, studentencampussen, transportterminals, stations en recreatieterreinen;
  • audiciens;
  • ondernemers in handel en reparatie van caravans;
  • zee- en kustvaart;
  • tandtechnische bedrijven;
  • standbouwers;
  • dorpshuizen, wijkcentra en gemeenschapshuizen.


Kijk voor meer informatie en een uitgebreide toelichting op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-33950.html

Gepubliceerd op 24-06-2020