TOGS-regeling: signalen, uitbreiding en eerste resultaten

woman-in-red-long-sleeve-shirt-looking-at-her-laptop-3765132.jpg

TOGS-regeling: signalen, uitbreiding en eerste resultaten

Eind maart besloot de overheid ondernemers in een aantal specifieke sectoren die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast bedrag van € 4000 aan te bieden via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).

In de eerste maand is al behoorlijk veel gebeurd met de nieuwe regeling, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de regeling uitvoert.

De TOGS-regeling is naast de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) voor de grootste groep ondernemers het meest relevant. Dat bleek uit een 'flitspeiling' van de Kamer van Koophandel (KvK) onder ondernemers in de laatste week van maart. Vooral respondenten uit het micro-mkb (twee tot en met negen werkzame personen) en ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening merkten de TOGS als meest relevant aan, aldus RVO.

Uitbreiding

De verlengde gezondheidsmaatregelen hebben een grotere, directe impact op sommige ondernemers. RVO en andere partijen gaven signalen hierover door aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarop is de regeling een aantal keer uitgebreid. De uitbreiding betrof:

  • non-foodsector, zoals winkeliers (vanaf 30 maart);
  • food detailhandel, toeleveranciers (onder andere groothandel) en dienstverlening zoals taxibedrijven, contactberoepen als tattooshops en agrarische recreatieondernemingen (vanaf 15 april);
  • zorgondernemingen zoals bijvoorbeeld praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten (vanaf 22 april).

Aanvragen

Op de peildatum 23 april hadden al ruim 141.000 ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan 113.000 dossiers positief zijn beoordeeld. In totaal keerde RVO tot nu toe € 452 miljoen uit.

Over de TOGS-regeling beantwoordde RVO tot nu toe 45.000 telefoontjes, 11.000 live chat vragen, 800 webcare vragen en 10.700 e-mails. RVO heeft de meest gestelde vragen geanalyseerd en beantwoord in een overzicht op de RVO-website.

Gepubliceerd op 28-04-2020