Toevoeging nevencodes aan TOGS-regeling nu ook officieel gepubliceerd

focused-worker-standing-in-noisy-workshop-3846430.jpg

Toevoeging nevencodes aan TOGS-regeling nu ook officieel gepubliceerd

De Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) is officieel gewijzigd, opdat ondernemers nu ook met hun nevenactiviteit in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

Deze onlangs al in de praktijk doorgevoerde wijziging houdt in dat de TOGS met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2020 is opengesteld voor ondernemingen die alleen een geregistreerde nevenactiviteit hebben die is opgenomen in bijlage 1 bij de beleidsregel. Eerder kwamen ondernemingen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij een geregistreerde hoofdactiviteit hadden die is opgenomen in bijlage 1.

Voorwaarde voor tegemoetkoming op basis van geregistreerde nevenactiviteit is wel dat het verwachte omzetverlies van ten minste € 4000 en de verwachte vaste lasten van ten minste € 4000 in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 uitsluitend betrekking hebben op die geregistreerde nevenactiviteitactiviteit van de onderneming.

Door het opnemen van deze algemene mogelijkheid voor gedupeerde ondernemingen om met hun geregistreerde nevenactiviteit in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, zijn de specifieke TOGS-bepalingen over agrarische recreatieondernemingen komen te vervallen. Deze agrarische recreatieondernemingen kunnen immers, mits zij voldoen aan bovenstaande vereisten (die gelijk zijn aan de eerdere vereisten die specifiek voor agrarische recreatieondernemingen golden), gebruik maken van deze algemene mogelijkheid.

Gepubliceerd op 15-05-2020