Tegemoetkomingsregeling voor flexwerkers twee weken langer open

person-holding-drafting-paper-544971.jpg

Tegemoetkomingsregeling voor flexwerkers twee weken langer open

De openstelling van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met 26 juli 2020.

Flexwerkers en oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is dat meer mensen van de regeling gebruik zouden kunnen maken.

Ondanks de oproep voorafgaand aan de aanvraag de adviestool op www.uwv.nl/TOFA te gebruiken krijgt UWV veel aanvragen binnen die niet aan de voorwaarden voldoen. Op dit moment wordt ruim de helft van de aanvragen afgewezen. Dit lijkt voornamelijk te komen doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari of te veel in april en daarmee niet voldoen aan de voorwaarden.

​​​​​​​Voor wie is de regeling bedoeld?
De TOFA is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan € 400 bruto (drempelbedrag) verdienden en in april minimaal de helft daarvan zijn verloren. Daarbij was het brutoloon in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/tegemoetkomingsregeling-flexwerkers-twee-weken-langer-open

Gepubliceerd op 13-07-2020