Subsidieregeling praktijkleren: komt u in aanmerking?

apprentices-1.jpg (4)

Subsidieregeling praktijkleren: komt u in aanmerking?

NIEUWS - Bedrijven kunnen op basis van de Subsidieregeling praktijkleren een bijdrage krijgen als zij een leerplaats aanbieden en begeleiding verzorgen. De subsidie komt tegemoet aan de kosten die bedrijven maken voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Ook kan de subsidie een tegemoetkoming zijn in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Voor de subsidieregeling is een jaarlijks budget van € 205 miljoen beschikbaar, waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoveel mogelijk bedrijven tegemoet wil komen, van kapperszaak op de hoek tot multinational.

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende opleidingsniveaus:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's).

De exacte criteria verschillen per opleidingsniveau. De hoogte van de subsidie is maximaal € 2700 per begeleidingstraject.

Subsidieaanvragen voor het studiejaar 2016-2017 kunnen tot en met 15 september 2017 worden ingediend.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Biedt u dergelijke trajecten aan maar weet u niet of u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op, wij kunnen uw casus vrijblijvend onderzoeken.

Gepubliceerd op 15-06-2017