Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo: uitstel aanvraagtermijn regionaal plan leerlingendaling

pexels-max-fischer-5212345.jpg

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo: uitstel aanvraagtermijn regionaal plan leerlingendaling

Er is een wijziging van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 (IMLVO) gepubliceerd. 
In verband met de uitbraak van de tweede golf van COVID-19 blijkt het in veel regio’s moelijker om samenwerking goed vorm te geven. Planvorming loopt daardoor in sommige gevallen vertraging op. Om alle regio’s een gelijke kans te bieden om een doelmatig en goed afgestemd regionaal plan in te kunnen dienen voor het verkrijgen van subsidie voor de fase van uitvoering, wijzigt deze regeling de aanvraagtermijn voor het verkrijgen van subsidie voor fase twee van de subsidieregeling. In de oorspronkelijke subsidieregeling liep deze termijn van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021. Met deze wijziging krijgen de bevoegde gezagen twee maanden extra tijd om hun plannen te finaliseren. De nieuwe indieningstermijn loopt daarmee van 15 februari 2021 tot en met 31 maart 2021.
Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 is het stimuleren dat scholen in het voortgezet onderwijs, op basis van een regionale visie en activiteitenplan, komen tot een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling kan opvangen. De reistijd voor leerlingen blijft hierdoor binnen acceptabele grenzen.
Gepubliceerd op 14-12-2020