Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân gepubliceerd

boat-boating-close-up-coast-275637.jpg

Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân gepubliceerd

De provincie Friesland heeft de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân (COVIDFR) gepubliceerd.

Met deze al aangekondigde nieuwe regeling heeft de provincie als doel om Friese mkb-ondernemingen in de toeristische sector of horeca te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie.

Subsidie kan worden aangevraagd door Friese mkb-ondernemingen in de toeristische sector of horeca. Subsidie kan worden aangevraagd voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • het verrichten van noodzakelijke aanpassingen binnen de onderneming van de aanvrager in verband met COVID-19;
  • het laten verrichten van noodzakelijke aanpassingen binnen de onderneming van de aanvrager in verband met COVID-19 door een externe partij.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten met een minimum van € 1000 exclusief BTW en een maximum van € 1500 exclusief BTW per aanvragende onderneming.

Aanvragen kunnen van 13 juli tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen. In totaal is € 928.375 te verdelen.

Gepubliceerd op 09-07-2020