Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd

pexels-jonathan-borba-3279202.jpg

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd

De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (SBZP) is gepubliceerd. Op basis van deze al aangekondigde regeling kan subsidie worden verstrekt aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een zorgprofessional.

In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders die (bedrijfsmatig) zorg verlenen bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook ADL-aanbieders en de Stichting SBOH komen in aanmerking.

Deze zorgaanbieders kunnen een subsidie van maximaal € 1800 per zorgprofessional aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Per uitgekeerde bonus zal ook subsidie worden verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

De bonus moet worden verstrekt aan een zorgprofessional (een werknemer of een derde). Een werknemer werkt bij de zorgaanbieder of is daar werkzaam geweest op basis van een arbeidsovereenkomst gesloten met de zorgaanbieder zelf. Een derde heeft bij de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op basis van arbeidsovereenkomst gesloten met een ander dan de zorgaanbieder, op basis van een overeenkomst van opdracht of op basis van overeenkomst van aanneming van werk (bijvoorbeeld zzp’ers of uitzendkrachten). Stagiaires, coassistenten en vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de bonus.

Van belang is in ieder geval dat de zorgprofessionals werkzaamheden hebben verricht bij de zorgaanbieder ten tijde van de COVID-19 uitbraak, dus in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020. Zorgprofessionals die tussentijds van baan zijn gewisseld en daardoor niet de gehele periode werkzaamheden bij de zorgaanbieder hebben verricht, kunnen ook in aanmerking komen voor een bonus.

Aanvragen kunnen tot en met 29 oktober 2020 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

 

Gepubliceerd op 17-09-2020