,,Subsidie zet aan tot beweging. Wanneer je een subsidie hebt ontvangen, moet je veranderen’’

tessenderlandt.jpg (1)

,,Subsidie zet aan tot beweging. Wanneer je een subsidie hebt ontvangen, moet je veranderen’’

Tessenderlandt, een school voor mavo en voorbereidend mbo, heeft ruim € 2,5 miljoen subsidie toegewezen gekregen vanuit de regeling Sterk in Techniekonderwijs. De onderwijssubsidie is bedoeld om het techniekonderwijs in Nederland een boost te geven zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Tessenderlandt wordt bij het project ondersteund door Vindsubsidies. Algemeen directeur Johan Baselmans is blij met de toegekende subsidie en ziet deze als beloning voor het ambitieuze en vernieuwende klimaat dat er in zijn school heerst.

Tessenderlandt biedt onderwijs aan binnen een breed aanbod van richtingen en is onderdeel van een grotere stichting voor voortgezet onderwijs in Breda en omgeving. De school is, volgens Johan Baselmans, voortdurend bezig met onderwijsvernieuwing. Volgens hem geldt dit voor veel scholen binnen het voortgezet onderwijs. ,,Je moet je als school voortdurend aanpassen aan de arbeidsmarkt, die continu in beweging is. Bovendien moet ook het onderwijs zelf vernieuwen. Het vinden van de juiste nieuwe vorm is een hele zoektocht en betekent ook dat je moet experimenteren en moet samenwerken. Het is noodzakelijk dat je als organisatie voor de financiering hiervan een beroep kunt doen op subsidies.’’ De subsidie die Tessenderlandt heeft ontvangen voor het verbeteren van het techniekonderwijs wordt gebruik om het techniekonderwijs in Breda en omgeving een impuls te geven. Tessenderlandt is penvoerder van het project, dat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van een aantal vo-scholen in Breda en vijftien bedrijven uit de regio.

Subsidie als aanjager voor vernieuwing

Baselmans houdt van vernieuwing. Subsidie is daarvoor een belangrijke aanjager vindt hij. ,,Wanneer je een subsidie aanvraagt voor een innovatief project, is het inzetten van de voorgestelde verandering niet meer zo vrijblijvend. Je ontvangt een beloning voor jouw project of initiatief, maar je moet in ruil daarvoor wel voldoen aan bepaalde verplichtingen en het voorgestelde project ook echt uitvoeren. Op die manier is het risico dat een goed idee onuitgevoerd op de plank blijft liggen, weggenomen. Het geld is binnen en dus moet je ook aan de slag. Dat vind ik het mooie aan subsidie. Het zet aan tot beweging, tot vernieuwing.’’

Technieksubsidie een belangrijke steun in de rug om door te gaan

Binnen de Gemeente Breda maken de vernieuwingsplannen van Tessenderlandt onderdeel uit van een veel breder stedelijk onderwijsplan. ,,Het verbeteren van het techniekonderwijs voor stad en regio is één van de pijlers binnen een veel groter plan. Het is daarom fantastisch dat wij deze onderwijssubsidie toegekend hebben gekregen. Een belangrijke steun in de rug om door te gaan.’’

Samenwerking met Vindsubsidies

De samenwerking met Vindsubsidies en consultant Anko Spoelstra gaat al jaren terug, zegt Johan Baselmans. Spoelstra, in die tijd nog werkzaam voor het inmiddels door Vindsubsidies overgenomen adviesbureau Atlas, werkte met Baselmans aan het project Puberbrein als Innovatiekans. Het was voor het eerst dat een vmbo school succesvol penvoerder was van een HPBO (Het Platform Beroepsonderwijs) project. ,,Het initiëren en opzetten van dergelijke omvangrijke projecten, waarbij meerdere partijen zijn betrokken, betekent dat je intensief samenwerkt. Je leert elkaar door en door kennen en weet precies wat je aan elkaar hebt. Zo’n verstandhouding is er nu met Anko. Hij kent onze school goed, weet waar we voor staan en waar we naar toe willen. Vandaar dat we voor het project voor sterker techniekonderwijs ook weer voor Anko en nu Vindsubsidies hebben gekozen. Hij is enorm goed ingevoerd in de materie. Zelfs zo goed dat hij naast het aanvraagproces ook heeft ondersteund bij een breder onderwijsvernieuwingsproject voor Breda. Dit betreft de onderwijskundige positionering en daarmee ook de toekomstige huisvesting van het vmbo in de stad.’’

Een goede basis is het halve werk

Door de hoeveelheid werk en de soms complexe projectadministraties die voor de subsidieverstrekker moet worden bijgehouden, is het imago van subsidies niet bij alle scholen positief. Volgens Baselmans is het een kwestie van de juiste aanpak en ,,de juiste medewerkers op de juiste plek zetten’’. ,,Wanneer je vanaf het begin een projectgroep formeert en de taken duidelijk verdeelt, is het allemaal niet zo spannend. Ik begin daar overigens pas mee wanneer de subsidie is toegekend omdat je daarmee als start van een project een positieve boodschap hebt. Je hebt als school geld toegewezen gekregen om een mooi project uit te voeren. Een project dat het onderwijs beter maakt. Dan worden collega’s vaak wel enthousiast en willen zij ook hun bijdrage leveren om het project tot een succes te maken.’’ Vindsubsidies helpt Tessenderlandt ook bij het opzetten van een projectadministratie die aan alle regels van de subsidie voldoet. Baselmans: ,,Het is prettig dat er door professionals een basis wordt gelegd, waardoor je de administratie als subsidieontvanger op eenvoudige wijze zelf kunt uitvoeren. Daarnaast houdt Anko vinger aan de pols en zorgt hij dat we aan de verplichte deadlines voldoen.’’ Met de subsidie die Tessenderlandt heeft ontvangen kan het samenwerkingsproject voor een periode van vier jaar worden uitgevoerd.

Contact met onze onderwijsspecialist met Anko Spoelstra?

Gepubliceerd op 02-07-2019