Subsidie voor tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

selective-focus-of-brown-fishing-reel-1687242.jpg

Subsidie voor tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

De regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 (COVIDVIS) is gepubliceerd. Doel van deze regeling is het ondersteunen van de stopzetting van visserijactiviteiten met een vissersvaartuig als gevolg van de crisis in verband met COVID-19. Er is een budget van € 9 miljoen beschikbaar.
De regeling valt onder de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
Subsidie kan worden verstrekt aan de eigenaar van een vissersvaartuig dat behoort tot het vlootsegment MFL1 of MFL2 met een lengte van minimaal twaalf meter voor de duur van het minimaal één en ten hoogste vijf maal een volledige ononderbroken week stopzetten van visserijactiviteiten met dat vissersvaartuig.
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt, indien de tijdelijke stopzetting plaatsvindt tussen 16 maart 2020 en een nog nader te bepalen datum als gevolg van de crisis in verband met COVID-19 én nog niet is afgerond op het moment van aanvraag van de subsidie.
De hoogte van de subsidie bedraagt het aantal volledige ononderbroken weken dat de visserijactiviteiten met het vissersvaartuig daadwerkelijk zijn stopgezet, vermenigvuldigd met: 
  • € 2200 indien het een vissersvaartuig met een motorvermogen tot 260 pk betreft;
  • € 4400 indien het een vissersvaartuig met een motorvermogen van 260 pk tot en met 300 pk betreft;
  • € 8800 indien het een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 300 pk betreft.
Aanvragen kunnen vanaf 15 mei 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Gepubliceerd op 14-05-2020