Strengere regels EFRO jagen het mkb weg

scheidsrechter.jpg (1)

Strengere regels EFRO jagen het mkb weg

BLOG - Onlangs werden de nieuwe spelregels voor de financiële afwikkeling van EFRO-projecten, waaronder het onderdeel Grote R&D Samenwerkingsprojecten (EFRO 3.3) in de regio Oost gepubliceerd: de Beleidsregel financiële correcties. Zo onvriendelijk als de naam van de regel klinkt, zo onaantrekkelijk is deze ook voor de (mkb-)bedrijven die subsidie willen aanvragen vanuit het deels provinciaal gefinancierde Europese subsidieprogramma.

Dit voorjaar betreurde provinciebestuurder Eddy van Hijum nog de magere belangstelling van het Overijsselse en Gelderse mkb voor het onderdeel 3.3. De nieuwe regel gaat zeker geen verbetering brengen, meent Tim Lage Venterink, teamleider NL van Vindsubsidies. ,,Deze nieuwe strengere regels maken het EFRO-programma juist minder aantrekkelijk voor het bedrijfsleven.’’

Het EFRO-programma in Oost-Nederland kent verschillende onderdelen. Voor programmaonderdeel 3.3 worden grote samenwerkingsprojecten gezocht. Er liggen jaarlijks miljoenen euro’s subsidiegeld klaar. De bijdrage per project kan oplopen tot € 2 miljoen. Een mooi programma dat de samenwerking tussen het (mkb-)bedrijfsleven en kennisinstellingen in Oost-Nederland stimuleert.

Nadelen die mkb-bedrijven afschrikken
Er kleven echter enkele nadelen aan de uitvoering van het programma, die zeker de gemiddelde mkb'er afschrikken. Hiermee worden consortia geconfronteerd tijdens de uitvoering van het project. Zo wordt er een flinke voor-investering van de aanvrager verwacht, en is het verkrijgen van een voorschot lastig. Ook duurt het uitbetalen van het voorschot lang. Er moet eerst een goedgekeurde tussenrapportage zijn, waarvoor weer een beoordelingstermijn van dertien weken is toegestaan. Verder kan er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld subsidies als Eurostars en de populaire MIT-regeling, niet worden gewerkt met een ‘aantrekkelijk’ forfait van €60 per uur. Er moet per medewerker van iedere samenwerkingspartner een uurloonberekening worden gemaakt.

Van Hijum waarschuwde voor het gevolg van een aanhoudend gebrek aan belangstelling voor de regeling. Brussel zou er toe kunnen overgaan om Nederland minder geld toe te wijzen.

Zeer vreemd: regels EFRO nu nog lastiger
Het is dan ook zeer vreemd dat de subsidievoorwaarden van EFRO-programma’s nu juist nog lastiger worden gemaakt, in plaats van dat er is gekeken naar mogelijkheden om bestaande obstakels van de regelingen weg te halen.

Beleidsregel staat haaks op trend EU
Op deze wijze maakt de subsidieverstrekker het programma juist onaantrekkelijker voor het bedrijfsleven. Deze beleidsregel staat bovendien haaks op de trend vanuit de EU dat veel subsidieprogramma’s juist laagdrempeliger worden, en meer toegankelijk voor het mkb. Er wordt dus enerzijds gezocht naar mogelijkheden om de kloof met ondernemers te dichten, en anderzijds worden er dit soort regels gelanceerd die weer een barrière opwerpen. Het bedrijfsleven zal deze nieuwe regels moeilijk kunnen begrijpen, te meer deze niet in lijn zijn met de zorgen die provinciebestuurder Van Hijum eerder dit jaar uitte.

Gepubliceerd op 28-11-2017