Steun voor Friese leefbaarheidsactiviteiten ten tijde van de coronacrisis

vacations-754153_1280.jpg

Steun voor Friese leefbaarheidsactiviteiten ten tijde van de coronacrisis

De provincie Fryslân heeft de Tijdelijke subsidieregeling stimulering leefbaarheidsactiviteiten in verband met de coronacrisis (LCFR) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân die de leefbaarheid ten tijde van de coronacrisis vergroten in wijk, dorp of gemeente.

Subsidie kan worden aangevraagd door burgers of andere partijen (maar niet door overheden) voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân die de leefbaarheid ten tijde van de coronacrisis vergroten in wijk, dorp of gemeente en die gericht zijn op de inwoners van die wijk, dat dorp of die gemeente.

Per aanvraag wordt € 500 subsidie verstrekt. In totaal is € 50.000 te verdelen. Dit bedrag is onderverdeeld in vijf budgetten van € 10.000 voor elk van de volgende gebieden: Waddeneilanden, Noordoost Fryslân, Noordwest Fryslân, Zuidwest Fryslân en Zuidoost Fryslân.

Aanvragen kunnen van 29 april tot en met 1 december 2020 worden ingediend bij de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld per gebied en op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Gepubliceerd op 28-04-2020