Stand van zaken Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19

pexels-retha-ferguson-3825539.jpg

Stand van zaken Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een stand van zaken bekendgemaakt voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0). Het betreft de stand van zaken op 5 augustus 2020.
In het kader van het (deel)budget Wijkverpleging (€ 53,7 miljoen) is voor € 15,5 miljoen (29%) aan subsidieaanvragen ontvangen. Binnen het (deel)budget huisartsen, ggz en wmo (€ 23,3 miljoen) is voor € 19,7 miljoen (85%) aan subsidieaanvragen ontvangen.
Over de regeling
Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.
Gepubliceerd op 06-08-2020