Stand van zaken Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 (1)

pexels-edward-jenner-4031826.jpg

Stand van zaken Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 (1)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuwe stand van zaken bekendgemaakt voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0). Het betreft de stand van zaken op 12 augustus 2020.

In het kader van het (deel)budget Wijkverpleging (€ 53,7 miljoen) is voor € 16,6 miljoen (31%) aan subsidieaanvragen ontvangen. Binnen het (deel)budget huisartsen, ggz en wmo (€ 23,3 miljoen) is voor € 22,2 miljoen (95%) aan subsidieaanvragen ontvangen.

Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/set-covid-19-2-zorg-en-ondersteuning-op-afstand

Over de regeling

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.

Gepubliceerd op 13-08-2020