SIM-openstelling niet verlengd, maar wel extra tijd voor aanvullen aanvraag

SIM Openstelling Niet Verlengd, Maar Wel Extra Tijd Voor Aanvullen Aanvraag

Als gevolg van de coronacrisis kan het voorkomen dat het niet lukt om een aanvraag voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) voor 1 april 2020 met alle benodigde documenten in te dienen.

Helaas is het niet mogelijk om de indieningstermijn voor deze subsidie te verlengen. De sluitingsdatum van de SIM is namelijk vastgelegd in een ministeriële regeling en daar kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) niet van afwijken, zo meldt de RCE.

Indienen vóór 1 april

Daarom vraagt de RCE de aanvraag toch in te dienen vóór 1 april 2020, ook als deze nog niet compleet is. In geval van een incomplete aanvraag ontvangt men in mei of juni een opvraagbrief met het verzoek de ontbrekende stukken alsnog in te dienen. Daarvoor krijgt men in principe vier weken de tijd.

De RCE houdt natuurlijk de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in de gaten en geeft aan waar nodig de periode voor aanvulling zo mogelijk daarop aan te passen.

Zie ook: 

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/aanvragen-instandhoudingssubsidie-sim-tijdens-de-coronacrisis

Gepubliceerd op 25-03-2020