Ruim € 4 miljoen beschikbaar voor samenwerkend mkb uit dezelfde regio, keten of branche

1405010166_53ddc1bbaf_o-1.jpg (1)

Ruim € 4 miljoen beschikbaar voor samenwerkend mkb uit dezelfde regio, keten of branche

NIEUWS – Van 21 september tot en met 5 oktober 2017 kunnen samenwerkende mkb’ers uit dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren weer subsidie aanvragen op basis van de regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC).

Binnen een IPC-verband voeren tien tot twintig mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

In 2017 heeft de IPC twee onderdelen:

  • de landelijke IPC-regeling (deze verschilt niet van eerdere jaren);
  • Een nieuwe regionale variant (IPC Zuid-Holland).


IPC Zuid-Holland
Dit nieuwe onderdeel betreft een in 2017 lopende pilot met regionale IPC-projecten in de provincie Zuid-Holland. De pilot moet bijdragen aan het versterken van het innovatief ondernemerschap op terreinen zoals robotisering, additive manufacturing, big data, sensortechnologie, blockchain en advanced manufacturing, in relatie tot bestaande sterke sectoren in Zuid-Holland zoals de tuinbouw, de watersector of de medische sector. Technologieën, die erg relevant zijn in de transitie van de regio naar een toekomstbestendige economie.

In aanmerking voor ondersteuning komen regionale IPC-projecten die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy. Bij een regionaal IPC-project moet ten minste de helft van de deelnemers gevestigd zijn in Zuid-Holland. Een regionaal IPC-project moet bovendien worden uitgevoerd in samenwerking met een fieldlab dat is gevestigd in Zuid-Holland.

Per deelnemer aan een regionaal IPC-project bedraagt de subsidie – net als bij een regulier, landelijk IPC-project – maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000. De groep wordt begeleid door een penvoerder (bijvoorbeeld een brancheorganisatie), die per deelnemer € 3000 subsidie ontvangt.

Het nieuwe onderdeel voor regionale IPC-projecten in Zuid-Holland is overigens in de plaats gekomen van de nu vervallen paragraaf die betrekking had op subsidie ten behoeve van verkenning van samenwerking. Deze verkenning van samenwerking is in de begintijd van de IPC-regeling gebruikt om penvoerders de kans te geven om onderzoek te doen naar mogelijke innovatiekansen voor het mkb en het formeren van IPC-verbanden.

Budget
Er is € 2.874.000 beschikbaar voor de landelijke IPC. Voor de regionale variant is € 1.404.000 beschikbaar.

Voorlichtingsbijeenkomst
In aanloop naar de opening van de regeling organiseert RVO op 5 juli 2017 een voorlichtingsbijeenkomst voor de regionale IPC (vanaf 10.00 uur) en de landelijke IPC (vanaf 15.00 uur). De bijeenkomsten zijn bedoeld voor belangenorganisaties van ondernemingen, die overwegen namens een cluster mkb’ers een IPC-aanvraag in te dienen. De bijeenkomsten vinden plaats bij RVO in Den Haag.

Iets voor u?
Vindsubsidies ondersteunt u graag. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op om uw eventuele IPC-project te bespreken.

Gepubliceerd op 20-06-2017