Regeling voor podiumkunstenaars tijdens Covid-19 crisis al na één dag dicht

man-and-woman-dancing-1443447.jpg

Regeling voor podiumkunstenaars tijdens Covid-19 crisis al na één dag dicht

Op 18 mei, de eerste dag van de openstelling van de Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19 crisis (Balkonscènes) (COVIDNFPK), heeft het Fonds Podiumkunsten al meer dan 200 aanvragen ontvangen.

Dit zijn veel meer aanvragen dan er met het beschikbare budget van € 500.000 gehonoreerd kunnen worden. Om die reden is het aanvraagloket voor de regeling 18 mei om 20.00 uur alweer gesloten. In de loop van volgende week maakt het fonds de eerste honoreringen van Balkonscènes bekend.

Het fonds laat verder weten dat de regeling op een later moment mogelijk weer geopend wordt, al kan het fonds daar nog geen harde toezeggingen over doen.

Zie ook: https://fondspodiumkunsten.nl/nl/actueel/nieuws/loket_balkonscnes_gaat_dicht/

Over de regeling
Het doel van de deze week gepubliceerde nieuwe regeling is het ondersteunen van podiumkunstenaars om hen in staat te stellen initiatieven te ontwikkelen die passen bij de beperkingen als gevolg van de Covid-19 crisis.

Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele podiumkunstenaars of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die artistiek en financieel verantwoordelijk zijn voor het werk van één of meer podiumkunstenaar(s). De hoogte van een subsidie is maximaal € 5000.

Gepubliceerd op 19-05-2020