Regeling Indirecte emissiekosten ETS gewijzigd voor vervroegde betaling subsidie

Regeling Indirecte Emissiekosten ETS Gewijzigd Voor Vervroegde Betaling Subsidie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat de regeling Indirecte emissiekosten ETS (INEMISSIE) aanpassen om vervroegde betaling van de subsidie mogelijk te maken. Dit in verband met de COVID-19 situatie.

De binnenkort te publiceren wijziging van de regeling moet ervoor zorgen dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidieverzoeken versneld kan gaan beoordelen, waarna de subsidie ook versneld kan worden uitbetaald.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-indirecte-emissiekosten-ets

Over de regeling

Het doel van de regeling is het verlenen van financiële compensatie aan ondernemingen die een inrichting hebben waar producten worden vervaardigd in bedrijfstakken of deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico.

De regeling moet oneerlijke concurrentie met andere landen voorkomen. Daar gelden geen hogere elektriciteitsprijzen door CO2-kosten. Nederlandse elektriciteitsgrootverbruikers kunnen deze extra kosten niet doorberekenen in hun productprijzen zonder een aanzienlijk verlies van hun marktaandeel.

Gepubliceerd op 08-04-2020