Recordbedrag van € 12 miljard voor SDE+ in 2017, wat verandert er?

environment-1.jpg (3)

Recordbedrag van € 12 miljard voor SDE+ in 2017, wat verandert er?

BLOG - De overheid stelt volgend jaar € 12 miljard beschikbaar voor de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie). Een recordbedrag. Het budget stijgt al jaren met grote stappen. Vijf jaar geleden zat er nog maar € 1,7 miljard in de pot. Dat het budget stijgt, is niet verwonderlijk. Er zijn grote investeringen op het gebied van duurzame energie nodig om de hoofddoelstelling van het Energieakkoord te halen: 14% hernieuwbare energie in 2020.

De SDE+ heeft het dit jaar erg goed gedaan. Hoewel er begin 2016 veel onduidelijkheden waren voor ondernemers doordat informatie over de regeling laat op gang kwam, werden er meer aanvragen ingediend voor hernieuwbare energieprojecten dan dat er geld was. Ongeveer de helft van de projecten werd afgewezen, was te duur of het was te onduidelijk wat een project ging opleveren.

Het budget in 2016 was € 9 miljard, volgend jaar dus drie miljard meer. Wat verandert er in 2017?

Niet veel. De regeling doet het goed en blijft dus grotendeels ongewijzigd. De SDE+ staat ook in 2017 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water.

Een fase minder
Een opvallende verandering is wel dat het subsidieprogramma vanaf 2017 niet meer in vier fases wordt opengesteld, maar in drie. Dit heeft te maken met het naar beneden bijstellen van het maximale subsidiebedrag (van € 0,15 naar € 0,13 per kilowattuur). Hierdoor komt de laatste fase te vervallen.

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Hierdoor stimuleert de regeling aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te dienen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit. Wie daarentegen langer wacht met aanvragen, om zo in een latere fase een hoger bedrag te ontvangen, loopt het risico achter het net te vissen, want voor de regeling geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Laatste jaar open voor kolencentrales
En 2017 is waarschijnlijk het laatste jaar dat de SDE+ is opengesteld voor kolencentrales die het meestoken van biomassa financieren met subsidiegeld. Dit onderdeel van de subsidie, dat het grootste gedeelte van het beschikbare budget opslokt, staat al jaren ter discussie. Want hoewel de kolencentrales door het meestoken van biomassa substantieel bijdragen aan het behalen van de doelstelling 14% hernieuwbare energie in 2020, wil een groot deel van de Tweede Kamer de kolencentrales sluiten.

SDE+ aanvragen in 2017?
De voorwaarden en specifieke eisen voor het aanvragen van de SDE+ veranderen elk jaar. Vindsubsidies praat u graag bij. De voorjaarsopenstelling is volgend jaar van 7 maart tot en met 30 maart. In het najaar volgt nog een aanvraagronde. Voor beide openstellingen is evenredig € 6 miljard beschikbaar.

Vindsubsidies consultant Job Heitkamp

Gepubliceerd op 01-12-2016