Profiteert u van de € 5 miljard die beschikbaar is voor de populaire SDE+?

zonnepanelen1-1.jpg (3)

Profiteert u van de € 5 miljard die beschikbaar is voor de populaire SDE+?

BLOG - De populaire subsidie SDE+ voor duurzame energieproductie is dit najaar van 27 september tot 27 oktober geopend voor het indienen van een aanvraag. In tegenstelling tot de eerste oproep in het voorjaar is Economische Zaken (EZ) nu mooi op tijd met de informatie rond de openstelling. Ook het budget is verruimd. Vanwege de grote animo die er voor de regeling is, heeft EZ het budget opgeschroefd van € 4 miljard tot € 5 miljard. Profiteert u van deze gereserveerde miljarden?

Minister Kamp (EZ) maakte onlangs de details rond de nieuwe aanvraagronde bekend. De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt volgens de minister nog beter dan gedacht: in de eerste helft van dit jaar is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten als beschikbaar was. Tijdens de komende openstellingsronde wordt daarom € 1 miljard meer subsidie beschikbaar gesteld dan eerder was aangekondigd. Wanneer u een project of investering heeft op het gebied van hernieuwbare energie, kunt u wellicht ook SDE+ aanvragen. De voorwaarden van de regeling zijn in elk geval al duidelijk.

Begin van het jaar kwam er nog veel kritiek op de SDE+, zo kwam de informatie rond de regeling laat op gang waardoor ondernemers vlak voor de start van de openstelling nog niet wisten waar ze aan toe waren. Dat is nu anders. Op een paar kleine technische aanpassingen na, zijn de voorwaarden van deze subsidieronde gelijk aan de vorige en krijgen producenten van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas een beloning voor de geproduceerde kWh energie.

Vier fases
Net zoals de voorjaarsronde zal ook de najaarsronde in vier fases worden opengesteld. In de vier fases kunnen aanvragen ingediend worden tot een basisbedrag van respectievelijk maximaal € 0,09, € 0,11, € 0,13 en € 0,15 per kWh. Naar verwachting draagt een groot deel van de projecten die in de najaarsronde beschikt worden bij aan het tijdig behalen van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020, zo meldt Kamp.

90% budget eerste ronde voor Zon-Projecten
Uitvoerder van de regeling de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf tijdens de voorjaarsronde 986 beschikkingen af. Het leeuwendeel, 864, van deze beschikkingen betrof projecten waarbij zonne-energie centraal staat. Vaak kleinschalige projecten met zonnepanelen.

Binnen de SDE+ is ook ruimte voor de productie van hernieuwbare energie door middel van nieuwe technieken. Zo is er volgens een nieuwsbericht op de site van RVO € 82 miljoen subsidie verstrekt aan een project dat met een nieuwe technologie, superkritische vergassing geheten, natte biomassa zoals mest, groenafval en rioolslib direct kan omzetten naar hernieuwbaar gas.

Kosten hernieuwbare energie laag houden; meer kans op een beschikking
De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Hierdoor stimuleert de regeling aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen: projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, hebben meer kans subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit.

 Vindsubsidies consultant Job Heitkamp

Gepubliceerd op 26-07-2016