Oproep 'Maatschappelijke dynamiek' binnen ZonMw COVID-19 Programma

person-holding-petri-dish-3786217.jpg

Oproep 'Maatschappelijke dynamiek' binnen ZonMw COVID-19 Programma

ZonMw heeft de tweede oproep in het kader van het COVID-19 Programma opengesteld voor het indienen van aanvragen.
Het COVID-19 Programma heeft de volgende centrale doelstellingen:
  • bijdragen aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen;
  • nieuwe kennis genereren over bestrijding van epidemieën en pandemieën; kennis genereren over diagnostiek, behandeling, herstel en preventie van COVID-19 en gerelateerde ziektes; en logistiek en aanvoerlijnen van benodigde materialen en apparatuur, data-vergaring/analyse, modellering en technische mogelijkheden om ontwikkeling van de pandemie te volgen en te voorspellen;
  • kennis genereren over de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen.
Daarnaast kent het programma drie aandachtsgebieden:
  • 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling;
  • 2. Zorg en preventie;
  • 3. Maatschappelijke dynamiek.
De nu gepubliceerde oproep richt zich op het derde aandachtsgebied. Dit aandachtsgebied richt zich op het genereren van kennis over de maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Wat is de impact daarvan op (aspecten van) de brede Nederlandse en mondiale samenleving? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Welke herstartscenario’s kunnen succesvol zijn na een kortere of langere periode van economische en sociale ontwrichting? Maar ook: welke positieve effecten heeft de crisis? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten en haalbaar zijn in de huidige situatie.

Aanvragen kunnen worden ingediend door in Nederland gevestigde universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, umc’s, niet academische ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties. Aanvragers worden aangemoedigd samenwerking te zoeken met relevante stakeholders en doelgroepen waar nodig en mogelijk.

Voor deze subsidieronde is in totaal € 6,5 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per project voor onderzoeksvoorstellen die uitgevoerd worden door een consortium van meerdere partijen. Individuele organisaties die hun project willen uitvoeren zonder samenwerkingspartners mogen maximaal € 200.000 aanvragen. De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden.
Projectideeën kunnen tot en met 25 mei 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet. Uitgewerkte subsidieaanvragen kunnen vervolgens worden ingediend tot en met 29 juni 2020, 14.00 uur. Gehonoreerde projecten moeten uiterlijk 3 augustus 2020​ van start gaan. 
Gepubliceerd op 07-05-2020