Opnieuw tot € 5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke projecten

uia.jpg (4)

Opnieuw tot € 5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke projecten


Steden en stedelijke regio's met baanbrekende projecten op het gebied van luchtkwaliteit, circulaire economie, demografische verandering of cultuur en cultureel erfgoed, kunnen later dit jaar subsidie aanvragen vanuit de vijfde call voor Urban Innovative Actions (UIA). De subsidie kan oplopen tot € 5 miljoen per project.

De nu vastgestelde onderwerpen voor de vijfde oproep worden nog verder uitgewerkt. De volledige beschrijvingen van de onderwerpen worden in april 2019 bekendgemaakt. De vijfde oproep wordt vervolgens in de herfst van 2019 geopend voor het indienen van aanvragen.

Het UIA-programma
Europese steden en stedelijke regio's ervaren veelal dezelfde vraagstukken en uitdagingen. De EU subsidieert via het UIA-programma, dat wordt gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), experimentele projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen voor deze uitdagingen.

Met de proefprojecten kunnen steden nieuwe innovatieve benaderingen testen en ontdekken waarom iets wel werkt of niet. Projecten moeten een sterke nadruk hebben op lokale samenwerking, waarbij de resultaten meetbaar, duurzaam, opschaalbaar en repliceerbaar zijn voor andere Europese steden.

Subsidie is beschikbaar voor steden of groepen van steden met ten minste 50.000 inwoners. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 5 miljoen per project.

Hulp nodig?
Vindsubsidies helpt je graag bij de voorbereiding en indiening van een UIA-aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op.

Gepubliceerd op 21-01-2019