Opnieuw Horizon 2020-oproep voor onderzoek naar het coronavirus

woman-with-face-mask-and-latex-gloves-holding-a-shopping-bag-4226268.jpg

Opnieuw Horizon 2020-oproep voor onderzoek naar het coronavirus

Vanuit Horizon 2020 (HORIZON), het Europese kaderprogramma voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten, is een nieuwe oproep geopend voor onderzoek naar het coronavirus.

Het gaat om de 'Second call for an Expression of Interest for innovative and rapid health-related approaches to respond to COVID-19 and to deliver quick results for society for a higher level of preparedness of health systems'.

Vanuit de oproep met identificatiecode H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 is in totaal € 122 miljoen te verdelen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 11 juni 2020.

Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=H2020;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 enhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_887

De oproep – de tweede dit jaar specifiek voor onderzoek naar het coronavirus – vindt overigens plaats binnen de specifieke Horizon 2020-doelstelling Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn (HORIZONMU1).

Gepubliceerd op 19-05-2020