Onduidelijkheid rond SDE+: lopen ondernemers daardoor subsidie mis?

kolencentrales1-1.jpg (1)

Onduidelijkheid rond SDE+: lopen ondernemers daardoor subsidie mis?

Minder dan twee weken voor de openstelling van de eerste ronde van de SDE+ in 2016, zijn nog steeds niet alle voorwaarden van de regeling gepubliceerd. Oorzaak van de onduidelijkheid is de voortslepende discussie tussen minister van Economische Zaken Henk Kamp en de Tweede Kamer over het wel of niet subsidiëren van het meestoken van biomassa door kolencentrales. De uitkomst hiervan heeft namelijk gevolgen voor de invulling van de SDE+.

De dupe van deze onenigheid in Den Haag zijn de ondernemers met plannen voor het opwekken van nieuwe energie. Zij weten kort voor de openstelling, waarbij bovendien ‘first come, first serve’ geldt, niet waar zij aan toe zijn en lopen misschien daardoor een forse subsidie mis.

Het besluit Stimulering Duurzame Energie (SDE+) heeft dit jaar €8 miljard in kas voor de productie van hernieuwbare energie. Ondernemers en organisaties die investeren in energieproductie-installaties met bijvoorbeeld zonnepanelen, warmteopwekking of biomassa, krijgen subsidie op basis van de geproduceerde energie. De SDE+ is zeer populair en was de voorgaande rondes telkens overtekend. De €8 miljard in 2016 wordt verdeeld (twee keer €4 miljard) over twee openstellingen van een maand, waarvan de eerste 1 maart is en de tweede 1 september.

Discussie kolencentrales
Ook Nederlandse kolencentrales kunnen, op basis van de voorwaarden uit de eerdere openstellingen, aanspraak maken op de gereserveerde SDE+-miljarden wanneer zij biomassa meestoken. Maar deze mogelijkheid staat ter discussie. Een deel van de Tweede Kamer wil de kolencentrales sluiten en geen subsidies meer beschikbaar stellen hiervoor, maar volgens Kamp spelen de kolencentrales die biomassa meestoken juist een zeer belangrijke rol in het behalen van de gestelde energiedoelstelling van 14% duurzame energie in 2020.

Wanneer Kamp zwicht voor de druk van de Tweede Kamer en er geen geld meer beschikbaar wordt gesteld voor het meestoken van biomassa in kolencentrales, zijn er miljarden extra beschikbaar voor andere vormen van energieproductie. Dit is belangrijk om te weten voor de bedrijven die op dit moment bezig zijn met projecten en investeringen op het gebied van hernieuwbare energie.

Goed voorbereiden onmogelijk
Bovendien worden de aanvragen straks op 1 maart op volgorde van binnenkomst behandeld. De vorige ronde werd er twee keer zoveel aangevraagd als dat er subsidie beschikbaar was en vielen veel aanvragen op voorhand buiten de boot. Geïnteresseerde ondernemers willen dus op 1 maart klaar zitten met de aanvraag en deze meteen na de openstelling indienen. Nu de voorwaarden nog niet zijn gepubliceerd is het bijna onmogelijk voor aanvragers om zich goed voor te bereiden. Projecten en investeringen lopen gevaar. Eigenlijk is deze onzekerheid niet acceptabel.

Minister Kamp: schaf zo snel mogelijk duidelijkheid
Subsidieprofessionals en adviseurs kunnen op basis van de ervaring van voorgaande jaren bij voorgenomen projecten vaak nog wel een inschatting maken en alvast een aanvraag in de steigers zetten. Voor individuele ondernemers is dit haast niet te doen. Zij lopen door de onduidelijkheid die nu door de politiek is gecreëerd, het risico om een forse subsidiebijdrage uit de SDE+ mis te lopen. Het is dan ook noodzaak voor minister Kamp om op zeer korte termijn een einde te maken aan de onzekerheid en duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor het aanvragen van de SDE+.

Vindsubsidies consultant Job Heitkamp

Gepubliceerd op 18-02-2016