Nu uw Eurostars-aanvraag voorbereiden: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project

media_437522_en.jpg (2)

Nu uw Eurostars-aanvraag voorbereiden: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project

BLOG - Kort na de zomer, op 13 september, is de eerstvolgende sluitingsdatum van het in Nederland populaire en toegankelijke Europese subsidieprogramma Eurostars. Binnen Eurostars kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen voor O&O-projecten die zij samen met een of meerdere buitenlandse partners uitvoeren. De subsidiebijdrage kan oplopen tot 50% van de subsidiabele projectkosten. Gezien de aankomende zomerperiode voor de sluitingsdatum, is het raadzaam om uw aanvraag nu al voor te bereiden.

Wanneer komt u in aanmerking voor Eurostars?

Internationale samenwerkingspartner is verplicht
Het Eurostars-programma stimuleert Europees ondernemerschap door internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) financieel te ondersteunen. De penvoerder van deze projecten dient een mkb-bedrijf te zijn. De projectgroep moet, om in aanmerking te komen voor Eurostars, bestaan uit minimaal mkb-bedrijven uit twee verschillende Eurostars-landen. Deelname van ook een onderzoeksinstelling aan het project geldt als een pre. Hoewel Eurostars focust op de R&D-fase, moet het onderzoek wel bijdragen aan een marktgericht product.

Landelijk uitgevoerd
De projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s gericht op het O&O-uitvoerende mkb. Hierdoor variëren de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten per land.

Mkb-vriendelijk
Eurostars is minder complex dan veel andere Europese subsidies en kent een relatief korte doorlooptijd. De regeling staat daarom bekend als een mkb-vriendelijke Europese subsidie.

Nederland een van toppers binnen Eurostars

Nederland voert al jaren een koppositie aan wanneer het gaat om het aantal aanvragen en gehonoreerde projecten binnen Eurostars. Tot nu toe scoorde Nederland vooral goed met projecten op het gebied van ICT, Health en Life Sciences.

Iets voor u?
Vindsubsidies heeft uitgebreide ervaring met Eurostars en kan u goed ondersteunen bij het screenen van uw project, het vinden van de juiste samenwerkingspartners en het aanvragen en uitvoeren van de subsidie.

U kunt heel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw internationale O&O-project te bespreken. Wij kunnen een goede inschatting maken van uw kansen binnen Eurostars.

Gepubliceerd op 24-04-2018