Noodregeling SET Covid-19 tijdelijk gesloten vanwege grote belangstelling

Noodregeling SET Covid 19 Tijdelijk Gesloten Vanwege Grote Belangstelling

In verband met de grote belangstelling voor de noodregeling SET Covid-19 worden er tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Deze situatie is van korte duur. Op dit moment bekijkt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoe het aanvraagloket weer zo spoedig mogelijk kan worden opengesteld.

Over de regeling

Op basis van de vorige week geïntroduceerde regeling SET Covid-19 – als speciale noodregeling ingericht binnen de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) – is per direct geld beschikbaar gesteld voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Implementeren van de digitale toepassingen

De noodregeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per aanvraag. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50% van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Gepubliceerd op 30-03-2020