Nog veel budget voor energie-innovatie en investeringen in koolstofarme economie, maar waar blijven de projecten?

money-891747_1280.jpg (1)

Nog veel budget voor energie-innovatie en investeringen in koolstofarme economie, maar waar blijven de projecten?

Om de CO2-reductie doelstellingen te behalen, wordt er door Europa en het Rijk veel subsidiegeld beschikbaar gesteld om innovatieprojecten te versnellen. Organisaties en bedrijven die een bijdrage leveren aan een koolstofarme economie, worden zo verleid om een stapje extra te zetten. Er staan momenteel zowel op landelijk als regionaal niveau verschillende regelingen open waarvoor een subsidieaanvraag kan worden ingediend. En goed nieuws, er is nog veel geld beschikbaar!

Maar komt dit geld wel op? Vanuit de decentrale overheden en het bedrijfsleven worden er te weinig innovatieve projecten ingediend waaraan het geld kan worden besteed.

Wat zijn de grootste subsidiepotten die een groene economie stimuleren?

Op nationaal niveau voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidieregeling Topsector Energieprojecten uit. Deze regeling valt uiteen in circa vijftien subsidieregelingen met elk een eigen doel en eigen voorwaarden. De Topsector Energie verdeelt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie onder projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Op regionaal niveau: EFRO subsidie voor koolstofarme innovatie

Op regionaal niveau is de grootste subsidiepot beschikbaar via het EFRO-programma (dit geld wordt beschikbaar gesteld vanuit de EU-begroting). Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Het fonds richt zich in Nederland op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Nederland besteedt het geld van EFRO in 2014-2020 aan drie thema's:

• Innovatie
• Koolstofarme economie
• Duurzame stedelijke ontwikkeling (alleen EFRO West)

Voor de periode 2014 - 2020 beschikt het EFRO over een bedrag van € 183,3 miljard. Nederland heeft ongeveer € 500 miljoen ontvangen, verdeeld over de vier landsdelen (€190 miljoen voor het landsdeel West, €114 miljoen voor Zuid, €104 miljoen voor Noord en €100 miljoen voor Oost).

Budgetten nog niet uitgeput, en worden aangevuld

Bij bestudering van de budgetten uit de verschillende programma’s wordt duidelijk, dat er nog genoeg geld beschikbaar is. Voor de nationale subsidieregeling Topsector Energieprojecten geldt dat er voor de meeste regelingen nog enkele miljoenen euro’s klaar staan voor goeie projecten. Vorige week zijn er bovendien nieuwe openstellingen gepubliceerd voor enkele subsidies, zijn bepaalde openstellingen verruimd en is er extra budget vrijgemaakt.

Binnen OP Oost nog budget voor prioriteit Koolstofarme Economie

Wat betreft de Operationele Programma’s van EFRO-regio’s, valt op dat er met name bij OP Oost nog veel budget beschikbaar is binnen de prioriteit Koolstofarme Economie. Uit het budgetoverzicht dat OP Oost (er is nog ruim 17 miljoen beschikbaar voor CO2 reductie projecten) op haar website publiceert, blijkt dat er binnen deze prioriteit nog geen projecten zijn gehonoreerd. Tot 31 oktober kunnen samenwerkende organisaties nog subsidie aanvragen voor projecten die leiden tot slimme CO2-reductie. In tegenstelling tot OP Oost is er bij OP West minder budget beschikbaar voor koolstofarme economie projecten. Kijk hier voor een actueel budgetoverzicht van OP West. enkele subsidies, zijn bepaalde openstellingen verruimd en is er extra budget vrijgemaakt.

Komende maanden calls voor OP Noord Koolstofarme economie

Bij OP Noord is er nog EFRO budget beschikbaar, ook voor Koolstofarme Economie-projecten. Het EFRO budget wordt verdeeld over de subsidies: Kennisontwikkeling, Valorisatie, Proeftuinen en Open Innovatie. Op deze calls kunnen de aankomende maanden projecten worden ingediend die bijdragen aan een koolstofarme economie. Bij OP Zuid is tot eind september nog circa € 8 miljoen beschikbaar, aanvragen kunnen worden ingediend tot 27 september 2019.

Contact?

Vindsubsidies helpt je graag, zodat je met je project of investering gebruik kunt maken van de vele euro’s die nog beschikbaar zijn binnen de energieregelingen.

Contact met onze energieconsultants?

Gepubliceerd op 18-07-2019