Nieuwe TVL-regeling voor vaste lasten door coronacrisis getroffen mkb

focused-woman-writing-notes-in-notebook-4467857.jpg

Nieuwe TVL-regeling voor vaste lasten door coronacrisis getroffen mkb

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) gepubliceerd.

Op basis van deze al aangekondigde nieuwe regeling – die de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) opvolgt – kunnen mkb-ondernemers en zzp'ers vanaf 30 juni 2020 subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. In aanmerking voor ondersteuning komen ondernemers die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal € 1000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW/NOW-2).

Dezelfde getroffen sectoren als uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de TVL-regeling, waarmee EZK verwacht € 1,4 miljard aan steun te gaan verlenen. Bedrijven kunnen de TVL-subsidie tot en met 30 oktober 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gepubliceerd op 29-06-2020