Nieuwe selectieprocedure SME Instrument voor het eerst gebruikt!

sme-instrument-interview.jpg (2)

Nieuwe selectieprocedure SME Instrument voor het eerst gebruikt!

BLOG - Vanaf 2018 geldt voor het populaire SME Instrument een nieuwe evaluatieprocedure. Voorstellen voor fase 2 (R&D-projecten) van het SME Instrument worden nu in twee rondes beoordeeld. In de eerste ronde vindt preselectie plaats op basis van de scores die vier evaluatoren aan een projectvoorstel toekennen. Vervolgens worden voor ronde 2 alleen de beste partijen uitgenodigd om hun project te pitchen in Brussel.

Door deze nieuwe stap in de procedure moeten de beoordelaars een beter beeld krijgen over een project en er zo voor kunnen zorgen dat alleen de meest innovatieve ideeën, met de meeste impact, subsidie krijgen.

Niet voor iedereen weggelegd
Uitgenodigd worden voor een pitch (en aansluitend interview) is dan ook niet voor iedereen weggelegd: alleen de initiatiefnemers van de voorstellen die in eerste instantie zijn ingedeeld bij de circa beste 10% mogen langskomen in Brussel. Van de meer dan 1000 voorstellen die vanuit heel Europa in deze ronde werden ingediend gingen er 124 door naar de interviewronde, waarvan 11 uit Nederland.

Ook het Nederlandse bedrijf BuyBay mocht een pitch geven voor een panel van juryleden van de Europese Commissie. Het voorstel dat Vindsubsidies samen met BuyBay heeft ontwikkeld had de eerste horde dus al genomen. De voorbereiding op het interview is vervolgens samen gedaan met medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Afgelopen week heeft BuyBay daadwerkelijk de plannen in Brussel toegelicht en de tweede stap gezet. Het oordeel van de Europese Commissie volgt binnenkort.

Over het instrument
Het SME Instrument (of mkb-instrument), dat deel uitmaakt van het Europese Horizon 2020-programma voor onderzoek en ontwikkeling, richt zich op alle soorten innovatieve mkb'ers die de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen. Het instrument wordt ingezet voor alle categorieën van innovatie, ook voor niet-technologische en sociale innovatie en innovatie met betrekking tot diensten, mits elke activiteit een duidelijke Europese meerwaarde heeft.

Bij de steunverlening in het kader van het instrument wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • fase 1: Concept en haalbaarheidsbeoordeling. Financiering voor het toetsen van de wetenschappelijke of technische haalbaarheid en het commerciële potentieel van een nieuw idee. De financiering bedraagt € 50.000 per project (lump sum, 70% van de projectkosten);
  • fase 2: O&O, demonstratie, markttoepassing. Steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), met bijzondere aandacht voor demonstratie en markttoepassing. De indicatieve steun varieert van € 500.000 tot € 2,5 miljoen per project (normaliter 70% van de projectkosten, in uitzonderingsgevallen 100% van de projectkosten);
  • fase 3: Commerciële toepassing. Alleen rechtstreekse financiële steun voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van innoverende mkb'ers.


Gespecialiseerd EU team
Is uw interesse gewekt? Het Vindsubsidies EU team is gespecialiseerd in het SME Instrument en heeft de juiste expertise in huis om een zeer competitieve aanvraag te ontwikkelen of opnieuw in te dienen (want herindienen kan zeker lonen!). Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, of vraag ons factsheet aan met zowel tips als voorbeelden van projecten waar we aan hebben meegewerkt.

Gepubliceerd op 22-02-2018