Nieuwe regeling voor innovatieve COVID-19-oplossingen Noord-Nederland

Nieuwe Regeling Voor Innovatieve COVID 19 Oplossingen Noord Nederland

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de Uitvoeringsregeling OP EFRO COVID-19 (OEC-19) gepubliceerd.

Met behulp van deze eerder deze week al aangekondigde nieuwe regeling wordt € 1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus (COVID-19), en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken.

Gericht op het verhelpen van het coronavirus

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen). Subsidie kan worden aangevraagd voor (een combinatie van) een kennisontwikkelingsproject, een innovatietraject en/of het testen van een innovatieve toepassing in een praktijkomgeving, gericht op het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. De projectresultaten moeten ten goede komen aan Noord-Nederland.

De subsidie bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 100.000 tot maximaal € 250.000 per project.

Aanvragen kunnen van 10 april 2020 tot en met 30 april 2020 (17:00 uur) worden ingediend bij het SNN. Aanvragen worden gerangschikt op basis van diverse beoordelingscriteria, waarna subsidie wordt toegekend in volgorde van rangschikking.

Meer informatie

Zie ook: https://www.snn.nl/ondernemers/covid19

 

Gepubliceerd op 10-04-2020