MIT R&D Samenwerkingsprojecten vanaf 1 juni aan te vragen: 5 meest gestelde vragen

mit

Innovatieve Nederlandse mkb-ondernemers die binnen een R&D-project gaan samenwerken met een of meer andere onafhankelijke Nederlandse mkb-bedrijven kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen vanuit de MIT R&D Samenwerkingsprojecten. De subsidie kan oplopen tot 350.000.

5 vragen aan teamleider NL van Vindsubsidies Tim Lage Venterink over het aanvragen van de MIT R&D Samenwerkingsprojecten in 2021.

Wie kan er subsidie aanvragen?
Lage Venterink: ,,Innovatieve mkb-bedrijven die gaan samenwerken binnen een R&D-project. Het project moet aansluiten bij één van de thema’s uit het nieuwe missie-gedreven topsector beleid van de overheid: energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg en veiligheid. Om in aanmerking te komen voor een MIT R&D-subsidie moet het binnen het project gaan om de ontwikkeling van een innovatieve technologie en waarbij ook een prototype wordt ontwikkeld en gevalideerd.’’

Voor welke activiteiten wordt subsidie verstrekt?
,,Voor het opstellen van een ontwerp voor het prototype, denk bijvoorbeeld aan het maken tekeningen en het uitvoeren van berekeningen. Voor het ontwikkelen van een prototype, ook als dit om verschillende versies gaat. En voor het testen van het prototype in een realistische omgeving inclusief het valideren van de testresultaten door een extern deskundige’’.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden die de subsidieverstrekker stelt?
,,Het project moet in een samenwerkingsverband van minimaal onafhankelijke twee mkb-bedrijven worden uitgevoerd. Daarbij moet het gaan om een evenwichtig samenwerkingsverband waarbij niet meer dan 70% van de projectkosten door slechts een van de twee partners mag worden gedragen. Er komen veel type projecten binnen tal van sectoren in aanmerking, maar het moet wel gaan om een innovatieproject dat zich qua niveau in de fases TRL 4 – 6 bevindt. Dus een technologie die wordt getest.’’

Hoe hoog is de subsidie?
,,De subsidie bedraagt maximaal 35% van de projectkosten tot €350.000 per project, €175.000 per deelnemer.’’

Waar moet je dit jaar rekening houden wanneer je MIT-subsidie wilt aanvragen?
,,De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 juni tot en met 9 september van dit jaar. De aanvragen worden op grond van kwaliteit beoordeeld, dus zorg voor een sterke projectomschrijving, projectplanning en financiële onderbouwing. Dien de aanvraag compleet in volgens de subsidievoorwaarden en zorg dat deze kan concurreren met andere hoog-innovatieve samenwerkingsprojecten. Daarnaast is het verstandig te kijken naar de verschillen tussen de MIT-regio’s Oost, West, Noord en Zuid. Dit om te bepalen in welke regio je een aanvraag indient wanneer de deelnemende partijen niet in dezelfde regio zijn gevestigd. Afhankelijk van regio-specifieke voorwaarden kan de keus voor de ene regio logischer zijn dan een voor een andere regio. Tot slot is het dit jaar erg belangrijk dat de projecten aansluiten bij het missie-gedreven topsectorenbeleid waarbij sleuteltechnologieën en de gedefinieerde missies leidend zijn. Wij kunnen je daar uiteraard meer over vertellen.’’

Contact met onze MIT-consultants?

Gepubliceerd op 29-03-2021

Meer weten? Klik op een van de gerelateerde onderwerpen

MIT