MIT R&D Samenwerkingsprojecten: tot € 350.000 subsidie per project

MIT R&D Samenwerkingsprojecten Tot € 350.000 Subsidie Per Project

Wanneer je met een of meerdere andere ondernemers samenwerkt aan een innovatie binnen de topsector(en) kun je een subsidieaanvraag indienen voor de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten.

 

Wat is de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten?

Bij R&D Samenwerkingsprojecten gaat het om projecten van minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een kennisinstelling. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag van € 350.000 per project. De projecten worden op grond van kwaliteit beoordeeld.

 

Aan welke belangrijke voorwaarden moet een project voldoen om een MIT R&D Samenwerkingsprojecten subsidie te ontvangen?

 

Innovatieve samenwerkingsprojecten, die hoog scoren op de volgende onderdelen, komen in aanmerking:

  • Het project is technologisch vernieuwend of kent een nieuwe toepassing.
  • Het project creëert economische waarde voor de deelnemers.
  • Het project sluit aan bij de doelstellingen van een of meerdere van de topsectoren: Agro & Food, Chemie, Biobased economy & Energie, Creatieve energie, Hightech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Water
  • Het samenwerkingsverband is van hoge kwaliteit, partners vullen elkaar aan.
  • Het projectresultaat levert een bijdrage aan meerdere sectoren.

 

Aanvragen voor MIT R&D Samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 11 juni 2020 t/m 10 september 2020.

Gepubliceerd op 16-04-2020