Miljoenenbudget voor koolstofarme innovatie in Gelderland en Overijssel

efro2.jpg (1)

Miljoenenbudget voor koolstofarme innovatie in Gelderland en Overijssel

NIEUWS - Er komt bijna € 10 miljoen vrij voor koolstofarme innovatie in Gelderland en Overijssel. Het geld wordt beschikbaar gesteld via de aankomende openstelling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) OP Oost voor Grote R&D-projecten (3.3). Het budget voor deze openstelling is afgelopen week flink verhoogd (met ruim € 6 miljoen). Bovendien is er met deze verhoging nu ook budget beschikbaar gekomen voor samenwerkende mkb-bedrijven in Overijssel, terwijl eerder was aangekondigd dat er bij deze openstelling alleen budget voor Gelderse mkb’ers zou zijn. De subsidie kan oplopen tot € 2 miljoen. U kunt vanaf 7 november subsidie aanvragen.

Samenwerkingsverbanden, met minimaal één deelnemende mkb-onderneming, kunnen subsidie aanvragen voor een experimentele ontwikkeling, al dan niet in combinatie met industrieel onderzoek, op het gebied van koolstofarme innovatie. Vindsubsidies vroeg binnen dit subsidieprogramma eerder succesvol subsidie aan voor het project Crest Cool binnen de vleesverwerkende industrie. Wat hield dit project in en wanneer komt u in aanmerking?

Crest Cool
Bij het project Crest Cool zijn acht partijen betrokken waaronder zeven bedrijven en de Universiteit Twente (UT). In de vleesverwerkende industrie is koeling essentieel. Crest Cool is een nieuwe koeltechniek waarmee slachthuizen beter hun vlees kunnen koelen. Voordelen hebben betrekking op bacteriologische en microbiologische parameters, de kwaliteit van het vlees en de indroogverliezen. Met het project wordt een bijdrage geleverd aan het efficiënter produceren van voedsel en ontstaat bovendien een aantrekkelijke business case voor de eindgebruikers. Met behulp van subsidie kunnen de betrokken partijen een prototype ontwikkelen, die door de universiteit wetenschappelijk gevalideerd kan worden.

Waar moet u aan voldoen?
Binnen deze openstelling van de regeling voor Grote R&D-projecten kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme innovatie. De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy. Een cross-over met een andere S3-sector (Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen ) is zeker een pluspunt. Betrokkenheid van ondersteunende branches zoals ICT, de creatieve industrie, water, chemie en de maakindustrie ook. Kortom uw samenwerkingsverband mag bestaan uit diverse partijen, maar met een focus op energie, milieu en biobased economy. De partijen werken aan een experimentele ontwikkeling en investeren in onderzoek, materiaal en de ontwikkeling van testopstellingen en prototypes.

Hoe hoog is de subsidie?
Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage afhankelijk van het type organisatie maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Wees er op tijd bij!
U kunt aanvragen van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens het ‘first come first serve’-principe. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn. Wij adviseren u daarom om voorafgaand de indiening van uw aanvraag extra scherp te controleren of deze ook volledig is. Het is in het verleden voorgekomen dat prachtige projecten niet in behandeling zijn genomen omdat de aanvraag niet compleet was op het moment van indiening. Uiteraard kan Vindsubsidies u hierbij helpen.

Gepubliceerd op 27-10-2017