Met nieuwe tool Subsidieregister houden gemeenten grip op alle subsidiezaken

bergvennen_dinkelland_b.jpg (1)

Met nieuwe tool Subsidieregister houden gemeenten grip op alle subsidiezaken


Gemeenten maken gebruik van subsidies voor thema’s als het inrichten van de openbare ruimte, vitaliteit, bestuurlijke vernieuwing en innovatief huisvestingsbeleid. Vanwege de diversiteit aan projecten zijn veel verschillende afdelingen en medewerkers betrokken. Om toch overzicht te kunnen houden, is er binnen veel gemeenten een grote behoefte aan een systeem waarin alle subsidiezaken en subsidiestromen worden vastgelegd.

Vindsubsidies ontwikkelde samen met Noaberkracht (gemeenten Dinkelland en Tubbergen) daarvoor het Subsidieregister.

Alle projectstadia vastgelegd, meldingen bij deadlines
In het Subsidieregister worden niet alleen alle ingediende subsidieaanvragen van een gemeente vastgelegd, maar alle fases van het aanvraagproces. Alle acties en documentatie behorend bij de initiatiefase, de aanvraag, de uitvoering van het project en de verantwoording kunnen worden opgeslagen in het systeem, en zijn te raadplegen door projectmedewerkers en managers. Ook kunnen taken worden toegewezen en meldingen worden ingesteld voor deadlines, bijvoorbeeld voor rapportages richting de subsidieverstrekker.

Totaaloverzicht van alle aangevraagde, toegekende en vastgestelde subsidies
Gemeenten kunnen vanuit het Subsidieregister totaaloverzichten uitdraaien waarin inzichtelijk is hoeveel subsidie er in een jaar is aangevraagd, binnen welke thema’s en hoeveel er is toegekend. Ook is in het register te zien voor welke projecten geen subsidies zijn aangevraagd. Deze zijn vanuit de Initiatiefase dan niet verder doorontwikkeld tot een daadwerkelijke subsidieaanvraag. Periodiek kan er dan gekeken worden naar de projecten waarvoor geen subsidie is aangevraagd. Is hier terecht geen subsidie voor aangevraagd of zijn er toch mogelijkheden? In dat geval is een gemeente onnodig subsidie misgelopen.

Het Subsidieregister is hiermee een effectieve tool die ervoor zorgt dat je als gemeente ‘in control’ bent binnen elke fase van het subsidieaanvraag proces zodat er geen subsidiekans onbenut blijft. Noaberkracht is enthousiast over de tool. André Meen, financieel adviseur van Gemeente Dinkelland: ,,Met het Subsidieregister hebben we als Noaberkracht grip op subsidies in elke fase van het project''.  

Gepubliceerd op 27-06-2019