Meer steun voor door Corona-crisis getroffen aquacultuursector

pexels-elle-hughes-1483780.jpg

Meer steun voor door Corona-crisis getroffen aquacultuursector

Er is een wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) gepubliceerd. De wijziging omvat een uitbreiding van de regeling Afzetbevorderingsprojecten (AFZET) en de publicatie van de nieuwe regeling Tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurdieren als gevolg van COVID-19 (COVIDAQUA).

Afzetbevorderingsprojecten

De regeling Afzetbevorderingsprojecten (AFZET) is zodanig gewijzigd dat de schelpdierkweeksector meer mogelijkheden krijgt om steun te ontvangen voor afzetactiviteiten.

Als gevolg van de crisis van het coronavirus zijn de afzetmogelijkheden in zowel binnen- als buitenland van producten die voortkomen uit de teelt van mosselen, oesters en andere schelpdieren voor een groot deel voor de schelpdierkweeksector vervallen. Het officiële seizoen waarin schelpdierkweekproducten worden verkocht aan eet- en drinkgelegenheden start voor de hangcultuurmosselen aan het begin van juni van het jaar en voor de bodemcultuurmosselen aan het begin van juli van het jaar. Voor de oesterkwekers loopt het oesterseizoen het gehele jaar door met een piek in december. Het is aannemelijk dat door de schelpdierkweeksector de nasleep van de crisis gevoeld zal worden door het verlies aan afzet. In de maanden voorafgaand aan de start van het seizoen worden veelal afspraken gemaakt over de verkoop en levering van de schelpdierkweekproducten en door de crisis van het coronavirus zijn deze afspraken achterwege gebleven waardoor de afzet naar verwachting aanmerkelijk moeizamer zal verlopen.
Concreet is het subsidieplafond voor de regeling afzetbevorderingsprojecten verhoogd van € 2,8 miljoen naar € 4,3 miljoen en onderverdeeld in twee deelplafonds. Een deelplafond van € 1,5 miljoen is bestemd voor de afzetbevorderingsprojecten die volledig gericht zijn op de afzetbevordering van schelpdierkweekproducten. Het andere deelplafond wordt beschikbaar gesteld voor de afzetbevorderingsprojecten op het gebied van visserij- of aquacultuurproducten, waarbij de schelpdierkweekproducten zijn uitgezonderd.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 2 november 2020 tot en met 15 januari 2020

Vermindering productie of verkoop aquacultuurdieren

Het doel van de nieuwe regeling Tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurdieren als gevolg van COVID-19 is het ondersteunen van de tijdelijke vermindering van de productie of verkoop van aquacultuurproducten als gevolg van de coronavirus. Voor 2020 is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar.
Subsidie kan worden verstrekt aan aquacultuurproductiebedrijven.
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de tijdelijke vermindering van productie of verkoop plaats heeft gevonden tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020 als gevolg van de crisis in verband met COVID-19.
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 5% van de omzet voor de aquacultuurproductie-activiteiten van een aanvrager in het kalenderjaar 2019.
Aanvragen kunnen van 17 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidieplafond wordt evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld.
Gepubliceerd op 31-07-2020