Meer bekend over tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen

Man In Black Holding Phone 618613

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning.

Eén van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). SZW meldt nu dat er vrijdag 27 maart meer informatie volgt over de regeling. Wel is er al een overzicht met daarin de antwoorden op de meest gestelde vragen. Dit overzicht wordt voortdurend uitgebreid, aldus SZW.

Wat houdt de Tozo in?

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.

Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling is hier te vinden. SZW vraagt om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen.

Wanneer een aanvraag indienen?

Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de Tozo. Er wordt naar gestreefd om vrijdag a.s. de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er komt een beslisboom beschikbaar zodat men eenvoudig kan nagaan of men daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling.

Indien men nog enige ontvangsten heeft dan vraagt SZW nog even te wachten met het indienen van een aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood het eerste geholpen. De financiële ondersteuning is sowieso beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart (als er sprake is van recht op ondersteuning). Als de financiële nood te hoog is, kan de gemeente bovendien een voorschot geven.

Zoveel mogelijk digitaal

Het kan zo zijn dat men voor de aanvraag bij bepaalde gemeenten een DigiD nodig heeft ter identificatie. Indien men nog geen DigiD heeft, raadt SZW daarom aan deze zo snel mogelijk aan te vragen.

Meer weten?

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-zelfstandig-ondernemers

Gepubliceerd op 26-03-2020