Maand extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers binnen TOZO

write-593333_1280.jpg

Maand extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers binnen TOZO

Er is een wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) gepubliceerd.

Concreet gaat het om een verlenging van het aanvraagtijdvak. Aanvragen kunnen nu dus tot en met 30 september 2020 worden ingediend. Naast een verlenging van de aanvraagperiode is ook de duur van de bijstand voor levensonderhoud met één maand verlengd, waardoor deze nu is beperkt tot een periode van ten hoogste zeven aaneengesloten maanden (was zes maanden) in de periode van maart tot en met september 2020 (was augustus 2020).
Op basis van een grove inschatting zijn de extra budgettaire gevolgen van de verlenging ongeveer € 0,4 miljard, inclusief uitvoeringskosten. Naar verwachting bedragen de extra uitgaven voor levensonderhoud ongeveer € 0,3 miljard en voor kapitaalverstrekkingen € 0,1 miljard.
Gepubliceerd op 26-06-2020