LIFE-oproep 2018 open, bijna € 400 miljoen voor milieu- en klimaatprojecten

life1.jpg (4)

LIFE-oproep 2018 open, bijna € 400 miljoen voor milieu- en klimaatprojecten

NIEUWS - De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep geopend voor het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (LIFE).

De oproep heeft betrekking op projectsubsidies vanuit beide onderdelen van het programma, namelijk LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie. Aan de oproep is een budget van € 397 miljoen verbonden, waarvan € 317 miljoen voor LIFE Milieu en € 80 miljoen voor LIFE Klimaatactie.

Voor LIFE Milieu staat de oproep open voor 'traditionele' projecten, voorbereidende projecten, geïntegreerde projecten en projecten voor technische bijstand. Voor LIFE Klimaatactie staat de oproep open voor 'traditionele' projecten, geïntegreerde projecten en projecten voor technische bijstand.

Projecten kunnen worden ingediend door in de EU geregistreerde rechtspersonen binnen de volgende drie categorieën: publieke instellingen, private op winst gerichte ondernemingen, dan wel private organisaties zonder winstoogmerk (ngo's).

De maximale ondersteuning bedraagt in principe 60%. Voor het onderdeel Natuur en Biodiversiteit binnen LIFE Milieu kan dit oplopen tot 75% wanneer projecten betrekking hebben op prioritaire habitats of soorten ter uitvoering van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.

Tweestappenbenadering
In de nu geopende oproep wordt voor het eerst de al aangekondigde 'tweestappenbenadering' gebruikt voor een aantal soorten projecten. In het kader van deze benadering moet eerst een conceptbeschrijving worden ingediend. Pas na beoordeling en rangschikking van de ingediende conceptbeschrijvingen mogen geselecteerde initiatiefnemers in de tweede fase een volledig voorstel indienen.

Deadlines
Voor de verschillende soorten projecten en stappen gelden de volgende deadlines voor het indienen van aanvragen:

 • 'traditionele' projecten LIFE Milieu:
  • 12 juni 2018: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteit 'Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik';
  • 14 juni 2018: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteiten 'Natuur en biodiversiteit' en 'Milieubeleid en -bestuur en informatie';
  • eind januari 2019: volledige aanvragen.
 • 'traditionele' projecten LIFE Klimaatactie: 12 september 2018 (volledige aanvragen);
 • voorbereidende projecten: 20 september 2018 (volledige aanvragen);
 • geïntegreerde projecten:
  • 5 september 2018: conceptbeschrijvingen;
  • 14 maart 2019: volledige aanvragen.
 • projecten voor technische bijstand: 8 juni 2018 (volledige aanvragen).

Geïnteresseerd?
Vindsubsidies helpt u uiteraard graag bij het opstellen van een conceptbeschrijving dan wel een volledig LIFE-voorstel. Bij een conceptbeschrijving kan dit bovendien tegen een relatief lage vergoeding aangezien dit veel minder tijd kost dan een traditioneel/volledig voorstel.

Neem vrijblijvend contact op met ons gespecialiseerde EU Team om uw mogelijkheden binnen het LIFE-programma met ons door te nemen.

Gepubliceerd op 19-04-2018