Laatste WiFi4EU-oproep gaat op 3 juni open voor aanvragen

grayscale-photography-manikineko-1755792.jpg

Laatste WiFi4EU-oproep gaat op 3 juni open voor aanvragen

De vierde én laatste oproep voor WiFi4EU wordt van 3 juni (13.00 uur) tot en met 4 juni 2020 (17.00 uur) opengesteld voor het indienen van aanvragen.

De betreffende oproep zou oorspronkelijk open worden gesteld van 17 maart (13.00 uur) tot en met 18 maart 2020 (17.00 uur), maar werd vlak daarvoor uitgesteld in verband met de coronaproblematiek.

Voor de uitgestelde oproep is een budget van € 14,2 miljoen beschikbaar, waarmee 947 WiFi4EU-vouchers ter waarde van € 15.000 kunnen worden verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Er zijn bij deze oproep geen beperkingen met betrekking tot het aantal vouchers per land.

Geïnteresseerde gemeenten dienen zich voor de opening van het WiFi4EU-aanvraagportal te hebben geregistreerd als aanvrager.

Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-new-call-date-announced-1

Over WiFi4EU 

Met WiFi4EU steunt de EU gratis draadloze internettoegangspunten in gemeentehuizen, bibliotheken, parken en op andere openbare plaatsen. In het kader van WiFi4EU kunnen gemeenten een voucher ter waarde van € 15.000 aanvragen, bestemd voor de financiering van nieuwe wifi-toegangspunten waar er geen overlapping is met soortgelijke bestaande particuliere of openbare internetverbindingen.

De WiFi4EU-voucher dekt de apparatuur- en installatiekosten van de wifi-hotspots. De gemeente betaalt gedurende ten minste drie jaar voor de connectiviteit (het internetabonnement), het onderhoud en de exploitatie van de apparatuur.

De oproepen voor WiFi4EU vinden plaats in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF).

Gepubliceerd op 18-05-2020